Legendy Klubu Dobrodruhů

Provázané hraní RPG v prostředí Příběhů Impéria (viz níže), v němž jeden příběh tvoří společně několik vzájemně se ovlivňujících skupin. Hraní je rozděleno na dvě kola - na první část vámi vytvořeného příběhu navazuje jiná skupina (a vy zase na ni).

Systém ani prostředí nemusíte znát! Oboje je velmi snadné a bude vysvětleno na začátku prvního kola. Nejde toliko o soutěž (i přesto, že nějaká vyhlášení budou) jako spíše o samotný zážitek provázaného otevřeného hraní.

Herní běhy (čt+pá) / (pá+so)

Každý herní běh obsahuje dvě hry, každou s jiným vypravěčem, volíš si první hru.

    1. běh (čt+pá), tj. hraje se ve čtvrtek 19:00–23:00 a v pátek 14:00–18:00
    1. běh (pá+so) tj. hraje se v pátek 19:00–23:00 a v sobotu 14:00–18:00

Prosíme - nehrajte oba běhy. Dejte možnost si Legendy zahrát dalším. Děkujeme.
Příběhy Impéria a Fate Návod na přihlášení

(čt+pá) Dnes to bude jiné#

Dobrodružná
Férie
Odlehčená
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
Je tomu již mnoho let nazad, kdy lidé a Sídhe vykonali hrdinský čin společně. Za odměnu královna Aurora svolila k vzniku první a jediné pobočky s vývěsním štítem "LKD" ve Férii.
čtvrtek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.2

(čt+pá) Modrá stuha pro Britannic#

Steampunk
Viktoriánská doba
Vyprávěcí
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
V kuloárech pan T. Ismay vyjádřil obavy o zdar plavby. Štědrá patronáž pana Ismaye a společnosti OSNC nesmí přijít k úhoně, jež by nehoda zázraku techniky způsobila.
čtvrtek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.5

(čt+pá) Pod súdánským sluncem#

I pro nováčky
Viktoriánská doba
Rovníková Afrika
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
Saharská poušť nenasytně pohlcuje vše. Půdu, vodu, slzy, krev, sny i impéria. Teď je čas na to Viktoriino!
čtvrtek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.3

(čt+pá) Roj#

Detektivka
Viktoriánská doba
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 18+
„Víte, pane, četl jsem jednu zajímavou knihu o včelách, a…“ začal mladý seržant Watters, ale komisař Barney ho gestem ruky přerušil. Díval se na scenérii před sebou.
čtvrtek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.1

(čt+pá) Zelená poušť#

Tropy
Odlehčená
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
James Brooke, bílý radža ze Sarawaku nechává vypalovat další a další akry džungle a sázet další a další arekové palmy, mák a konopí. Cesta do ráje je otevřena všem, kdo si zaplatí.
čtvrtek 19–23  ((4/4)) 
Družina: č.4 Holomoc

(čt+pá) Zulu#

Detektivka
Improvizační
Odlehčená
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
V Londýně došlo ke zmizení sira Henryho Shepstonea, významného politika a aspirujícího mága. Jeho absence v parlamentu může mít dalekosáhlé důsledky pro vládu jejího veličenstva.
čtvrtek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.12 Šaka

(pá+so) Co je psáno#

Atmosférická
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 18+
Kdysi dávno kráčela světem Bestie. Naučila se přeměnit do podoby člověka a z dlouhé chvíle se procházela po nocích.
pátek 19–23  ((5/4)) 
Družina: č.6 Chundelatí Králíčci

(pá+so) Malá rošáda#

I pro nováčky
Historie
Praha
Rakousko-Uhersko
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
Ke Schwarzenberskému paláci se sjíždí kočáry. Ačkoli je příjemný večerní chlad, mezi panstvem je znát jisté napětí. Toto jsou již druhé námluvy knížete Alfréda II. Windischgrätze.
pátek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.7 náš

(pá+so) Měsíc pod jejíma nohama#

I pro nováčky
Viktoriánská doba
Itálie
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
Vášnivý archeolog lord Greystok se věnuje výzkumu zříceniny vily Jovis na ostrově Capri. Areál rezidence císaře Tiberia fascinuje lorda natolik, že zanedbává svou mladou ženu.
pátek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.8

(pá+so) Tři ďáblovy polibky#

I pro nováčky
Čechy
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
Říká se, že nikde se panstvo tak nepobaví jako na Kuksu! No, a hrabě není jediný, který tam přijel naplnit svůj osud. Ale co bude silnější – věštba, nebo intriky?
pátek 19–23  ((5/5)) 
Družina: č.9 Nepovinný

(čt+pá) Dnes to bude jiné

Dobrodružná
Férie
Odlehčená
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

Je tomu již mnoho let nazad, kdy lidé a Sídhe vykonali hrdinský čin společně. Za odměnu královna Aurora svolila k vzniku první a jediné pobočky s vývěsním štítem "LKD" ve Férii.

Bylo to tehdá dokonce až na onom prestižním „letním dvoře“ ve Férii. Vzhledem k omezeným možnostem přecházení mezi světy nepřišli noví lidé hned. Přesto, nebo možná právě proto, se spolek podařilo udržet. Pravda, nyní je na vývěsním štítu uhlem dopsáno „Levně Krademe Děti“.

Nyní se dveře otevírají a vypadá to, že tohle nebude jen tak ledajaká zakázka.

Vypravěč:

Michal „Machal18“ Čapek

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((5/5)) 

(čt+pá) Modrá stuha pro Britannic

Steampunk
Viktoriánská doba
Vyprávěcí
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

V kuloárech pan T. Ismay vyjádřil obavy o zdar plavby. Štědrá patronáž pana Ismaye a společnosti OSNC nesmí přijít k úhoně, jež by nehoda zázraku techniky způsobila.

Irské loděnice Harland & Wolff dokončily pro společnost White Star Line doposud největší a nejmodernější paroloď, jaká kdy byla spuštěna na vodu, a to pod britskou vlajkou! Tento 143 metrů dlouhý kolos pojme 1720 a jeho konstruktéři a technokraté očekávají překonání rychlosti šestnácti uzlů a získání modré stuhy Atlantiku v doposud rekordním čase. Sázky se uzavírají již na sedmi dnech!

Vzdálenost Liverpool – New York bude pokrácena téměř o jeden týden!

Představitelé klubu dobrodruhů byli pozvání jako čestní hosté mezi společenskou smetánku, novináře, spisovatele a další svědky této historické plavby.

Vypravěč:

Martin „TM11“ Kříž

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((5/5)) 

(čt+pá) Pod súdánským sluncem

I pro nováčky
Viktoriánská doba
Rovníková Afrika
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

Saharská poušť nenasytně pohlcuje vše. Půdu, vodu, slzy, krev, sny i impéria. Teď je čas na to Viktoriino!

Pod vedením Muhammada Ahmada, našeho Al-Mahdího osvobodíme naši zemi a očistíme naši víru! Síla slova Spasitele bude rezonovat pouští a nikdo nezůstane ušetřen našeho džihádu. Navraťme se k rovnosti a čistotě. Vyhlašujeme svatou válku proti nevěřícím a rovněž proti špatným muslimům.

Parní stroje a magie se zde míchají se skutečnými událostmi dobového Súdánu. Skupina dobrodruhů se vydá na cestu do Orientu za jejich tajnou misí. Hrajeme ve velmi otevřeném systému hry příběhy impéria. Vhodné i pro nováčky.

Vypravěč:

Ivo „Ivo“ Denemark

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((5/5)) 

(čt+pá) Roj

Detektivka
Viktoriánská doba
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 18+

„Víte, pane, četl jsem jednu zajímavou knihu o včelách, a…“ začal mladý seržant Watters, ale komisař Barney ho gestem ruky přerušil. Díval se na scenérii před sebou.

Jen těžko potlačoval nevolnost deroucí se mu hrdlem. Jak může ten zelenáč teď mluvit o včelách?

Komisař Barney udělal krok dopředu a otočil se od těla houpajícího se na olši.

„Seržante, řekněte mi raději, co jste našel,“ řekl zahořklým hlasem a snažil se nevnímat prázdnotu v očích nešťastníka, který si dle odhadu doktora vzal život asi před pěti hodinami.

Seržant Watters nalistoval danou stránku v zápisníčku a začal: „Muž, věk dvacet až dvacet pět let, dle oblečení příslušník nižší třídy. Popisem odpovídá zmizelému Samuelu Thortonovi, místnímu metaři, známé, dle místních přátelské, figurce. Oběšený na olši na Copper street, dle prvních odhadů spáchal sebevraždu.“

„Jasně, že spáchal sebevraždu…“ zabručel Barney. Seržant přestal číst a tázavě k němu vzhlédl.

„Pane, jste tu jen deset minut, jak si můžete být tak jistý?“

Komisař si povzdechl. Pomalým krokem vykročil k oběšenci a z kapsy vytáhl kapesník, aby si jím přikryl ústa.

„Jste ještě mladý, Wattersi. Nevidíte to, co já. A teď nemluvím o policejní praxi, ale o docela obyčejném lidském neštěstí.“

Barney se odvážil pohlédnout nešťastníkovi do tváře. Pod napuchlými rty, pod krví nateklým krkem, pod zarudlými vypouklými bělmy, viděl pohled nebohého Sama. Skelný pohled plný zármutku, ublížení a odevzdanosti.

„Ten muž byl metař již několik let. Neměl nic, jen pokoj kdesi v přístavišti, každý den kůrku chleba a vodu a jednou za rok městem placené nové koště a boty. A i přesto se vždy usmíval, lidé ho popisují jako přátelského a usměvavého. Byl smířený s tím, kým byl. Muselo přijít něco, co mu obrátilo život vzhůru nohama. Co se kolem něj přehnalo, vyneslo ho do výšin a poté ho nemilosrdně srazilo dolů.“

Komisaři Barneymu začínalo být úzko. Nebožtíkovy oči ho sledovaly a oběšenec jako by mu v lehkých závanech větru přitakal. Jak nádherná byla. Ještě teď cítil vůni jejích vlasů a chuť jejích rtů. Meluzína mezi domy vozila na svých zádech její zvonivý smích a hvězdné nebe připomínalo hloubku jejích očí.

„Nechápu, pane…“ ozvalo se za Barneym. Komisař s sebou trhl a otočil se.

„To je možná dobře, seržante. Řekněte mi raději o těch včelách,“ řekl a límcem kabátu si zakryl dlouhou jizvu na krku.

Vypravěč:

Jan „Lamerof“ Nezbeda

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((5/5)) 

(čt+pá) Zelená poušť

Tropy
Odlehčená
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

James Brooke, bílý radža ze Sarawaku nechává vypalovat další a další akry džungle a sázet další a další arekové palmy, mák a konopí. Cesta do ráje je otevřena všem, kdo si zaplatí.

Ostrovní ekolog Emilio Salgari píše parliamentu a žaluje Imperátorce. Z unikátního ekosystému Kalimantanu prý nezbude nic pro další generace.

Tygr z Mompracemu vede s radžou nesmiřitelný boj a potápí mu jednu džunku za druhou.

Dajakové – lovci lebek stínají mačetami nezralé makovice (a jednoho ekologa). Na plantáže podnikají zničující nájezdy zrzavě nelítostní Hashgutani.

Lady Mariana Guilonk pluje na škuneru Jihočínským mořem, aby zjistila, proč se odmlčela misie bosých karmelitek na Labuanu.

Vypravěč:

Míra „Záškrt“ Míkovec

Informace:

4
4 h
300 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((4/4)) 

(čt+pá) Zulu

Detektivka
Improvizační
Odlehčená
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

V Londýně došlo ke zmizení sira Henryho Shepstonea, významného politika a aspirujícího mága. Jeho absence v parlamentu může mít dalekosáhlé důsledky pro vládu jejího veličenstva.

Z klubu dobrodruhů přichází naléhavá mise. Je nutné sira Shepstonea co nejdříve vypátrat. Vaše pátrání naznačuje rozsáhlou konspiraci vedoucí snad až do Indie. Podle všech stop se sir Henry nacházel na lodi Daneus, která nedávno vyplula do Indie. Po urputném snažení jste Danea dohonili v přístavu v Kapském Městě. Únosci, vědomi si Vašeho pronásledování, loď opustili ve snaze se ukrýt.

Nacházíte se tak znovu na začátku svého pátrání.

Skupinu čeká špionážní drama, střet s divokou a nespoutanou přírodou a na pozadí stále nespokojenější Búrové spolu se stále rostoucí hrozbou sjednocených Zulu.

Vypravěč:

Karel „Alka“ Smetana

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((5/5)) 

(pá+so) Co je psáno

Atmosférická
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 18+

Kdysi dávno kráčela světem Bestie. Naučila se přeměnit do podoby člověka a z dlouhé chvíle se procházela po nocích.

Chcete slyšet příběh? Tak poslouchejte.

Kdysi dávno kráčela světem Bestie. Naučila se přeměnit do podoby člověka a z dlouhé chvíle se procházela po nocích. Chodila pak přímo vesnicemi, nahlížela do oken a to, co ve ztemnělých ložnicích vesnických obyvatel uviděla, se jí zalíbilo. Zvolila si podobu cikánky s vlasy černými jak havraní křídla a očima lesklýma jak kapky rosy ve slunečním světle.

Když v noci procházela spícími ulicemi, našla místo, kde to ještě žilo. Bestie se zaradovala a vstoupila do malé zakouřené hospůdky.

Muži stojící u baru se po ní zvědavě ohlédli a obdivovali její správně zaoblenou postavu, ti, co seděli u stolů, začali slintat při pohledu do jejího bohatého výstřihu a ožralci válející se po podlaze zatoužili líbat jí nohy… Byla dokonalá, a to nejen na pohled. Vědoma si jejich zájmu svlékla bestie plášť, vykasala sukni až nad kolena a pak, ve svůdném tanci, předvedla všem, co nabízí. A ti, co neměli dost sebeovládání, aby se udrželi vsedě, pocítili mocnou sílu démonické přitažlivosti.

Jeden nadržený piják, chlap jako hora, si bestii strhnul do klína a hrubě jí roztrhl výstřih, aby se její měkké prsy vyvalily ven, aby je mohl sevřít v dlaních a zabořit do nich obličej. Další už ji rukama hladil po stehnech a ona se mu vábivě otevírala.

Někdo smetl ze stolu všechny sklenky i korbele, misky s oříšky a vše ostatní, co by mohlo překážet. Pak cikánku popadl za vlasy a povalil ji na prázdný stůl. Vzápětí už byla Bestie nahá a muži se na ni vrhali jako na vepřovou pečeni.

Osahávali její horkou kůži, líbali ji na všech citlivých místech a nemohli se jí nabažit. Povzbuzeni jejími vzrušenými výkřiky na ni pak naléhávali a jeden po druhém ztráceli hlavu i srdce v opojném tanci dvou těl.

Střídání na té pekelné ženské však nešlo tak rychle, jak si někteří představovali. Hormony se v nich vzbouřily, a místo na cikánku se vrhali jeden na druhého. Do milostného vzdychání se začal ozývat hluk bitky. Sklenky se tříštily, pěsti lámaly žebra, košile se trhaly, krev stříkala…

Když vše utichlo, vstala Bestie a nasála nakyslý pach chtíče. Rozhlédla se po hostinci, ve kterém kromě ní už nikdo nedýchal, a poprvé za dlouhou dobu se doširoka usmála.

Vypravěč:

Jan „Lamerof“ Nezbeda

Informace:

4
4 h
300 Kč

Termíny:

pátek 19–23  ((5/4)) 

(pá+so) Malá rošáda

I pro nováčky
Historie
Praha
Rakousko-Uhersko
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

Ke Schwarzenberskému paláci se sjíždí kočáry. Ačkoli je příjemný večerní chlad, mezi panstvem je znát jisté napětí. Toto jsou již druhé námluvy knížete Alfréda II. Windischgrätze.

Praha, květen 1850. Ke Schwarzenberskému paláci se sjíždějí kočáry. Ačkoli je příjemný večerní chlad a vzduch voní kvetoucími šeříky, mezi panstvem je znát jisté napětí. Toto jsou již druhé námluvy knížete Alfréda II. Windischgrätze. Před rokem se zdálo, že si s princeznou Hedvikou padli do oka a vše spěje k očekávanému sňatku, ale poté urozená dáma upadla u knížete v nemilost. Přesto se nyní významné rody opět snaží o mocenské spojení, které by posílilo jejich vliv v celé monarchii.

Dnešní ples poskytne mladému páru příležitost probrat vše důležité a opět nalézt společnou řeč. Zároveň má být i tichou vzpomínkou na Alfredovu matku, kněžnu Marii Eleonoru ze Schwarzenbergu, která tragicky zemřela před dvěma lety při pražských revolučních nepokojích.

Je jisté, že dnešní večer bude plný tajných jednání, intrik a emocí, ať již tajených, či projevených, a dá se očekávat, že kníže si budoucí nevěstu vyhlédne tak či onak. I proto se na ples sjíždějí vdavekchtivé dámy z celé monarchie.

Vypravěč:

Pavel „Mgr. Holger“ Dušek

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

pátek 19–23  ((5/5)) 

(pá+so) Měsíc pod jejíma nohama

I pro nováčky
Viktoriánská doba
Itálie
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

Vášnivý archeolog lord Greystok se věnuje výzkumu zříceniny vily Jovis na ostrově Capri. Areál rezidence císaře Tiberia fascinuje lorda natolik, že zanedbává svou mladou ženu.

Vášnivý archeolog lord Greystok se již nějakou dobu věnuje výzkumu zříceniny vily Jovis na ostrově Capri. Rozsáhlý areál rezidence římského císaře Tiberia fascinuje lorda natolik, že skoro zapomíná na svou krásnou mladou ženu. Té tak nezbývá než vydat se za svým mužem z pohodlného paláce v Neapoli na malý, téměř bezvýznamný ostrov v Tyrhénském moři.

Jenže než lord Greystok stihne přivítat svou manželku a obdarovat ji právě nalezeným římským šperkem, lady Greystoková zmizí.

Byla unesena? Stala se obětí nehody na prudkých útesech v místech Salto di Tiberio? Nebo za tím vězí její temná minulost? Zoufalý manžel žádá Klub dobrodruhů o pomoc.

Vypravěč:

Markéta „Shelagh“ Dušková

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

pátek 19–23  ((5/5)) 

(pá+so) Tři ďáblovy polibky

I pro nováčky
Čechy
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

Říká se, že nikde se panstvo tak nepobaví jako na Kuksu! No, a hrabě není jediný, který tam přijel naplnit svůj osud. Ale co bude silnější – věštba, nebo intriky?

„Divadlo! Kuks! Konečně trocha života po těch plesnivých kasárnách v Praze!“ směje se spokojeně hrabě.

„Akorát místo prohánění ženských budete tentokrát lézt pod sukni jen té jediné, Milosti, no aspoň zbude víc pro vostatní,“ uchechtne se pucflek.

Mladý Edvard Jan Václav, hrabě Swéerts-Sporck, by rád zapomněl na ty nanicovaté generace, co ho dělí od slavného Františka Antonína Šporka. Už v dětství se rozhodl, že bude stejně jako on – moudrý, vzdělaný, odvážný a slavný patron umění i dobyvatel bojišť či žen. A teď konečně přišla jeho chvíle!

Jediné, co mu chybí, je ta správná ženská v posteli, aby měl dědice hodného jeho rodu. No, a na Kuksu to nebude žádný problém, magii toho místa žádná neodolá a určitě mu sama spadne do postele. Koneckonců věštba mu slíbila, že roku 1857 potká svůj osud! Jen kdyby se sakra byla ta věštba uráčila říct i její jméno!

Říká se, že nikde se panstvo tak nepobaví jako na Kuksu! No, a hrabě není jediný, který tam přijel naplnit svůj osud. Ale co bude silnější – věštba, nebo intriky? Politika, magie a trocha vznešené zpustlosti vždycky přiláká ty nejmocnější.

Vypravěč:

Martina „Luna“ Denemarková

Informace:

5
4 h
300 Kč

Termíny:

pátek 19–23  ((5/5)) 
info@gamecon.cz
© 2022 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube