Ivo „Ivo“ Denemark

Na Gamecon jezdím od roku 2015 a hned napoprvé jsem zvolal: to je ono! To je ta akce, kterou jsem hledal. Zážitek to byl tak silný, že jsme s přáteli začali pořádat vlastní žižkovský festival ŽižCon, abychom si zkrátili čekání na další ročník.

Na Gameconu mě můžete potkat jako vypravěče Legend klubu dobrodruhů a dalších RPG, ale i jako vášnivého hráče epických deskovek. Naopak nepreferuji německé hry o práci na farmě…

(čt+pá) Tower Defense#

I pro nováčky
Londýn
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+
Rozléhající se řev skřetích válečníků se ozýval z každého koutu města a ztichlý Londýn věděl, že prohrává bitvu.
čtvrtek 19–23  ((4/4)) 
Družina: č.5 Sovidoupe

Kytice#

Skriptovaná
Vztahová
Historie
Vážná
Sociální drama
Věk: 15+
Česká vesnice na začátku 50. let se zmítá mezi minulostí a budoucností, mezi vyzváněním kostelních zvonů a duněním družstevních traktorů. Poloskriptovaný larp inspirovaný Kyticí.
sobota 14–18  ((7/7)) 

(čt+pá) Tower Defense

I pro nováčky
Londýn
Fate: Příběhy Impéria
Věk: 15+

Rozléhající se řev skřetích válečníků se ozýval z každého koutu města a ztichlý Londýn věděl, že prohrává bitvu.

Pevnost Tower, kdysi symbol královské moci a odvahy, byla nyní obklíčena skřetí armádou a zdálo se, že poslední naděje lidstva je pryč.

Před vraty se shromáždili vojáci, kteří se rozhodli stát na obraně města. Vedeni torzem slavné Coldstream Guards připravili své zbraně a odvahu na další nápor nepřítele. V té chvíli se na nebi objevil skřetí vůdce na létajícím netvoru, aby zasel strach do srdcí obránců.

Ti byli připraveni.

Každé obléhání má ale i své malé příběhy a nenápadné hrdiny. Někdo musí prát obvazy, připravovat jídlo, shánět tabák a stlát postele. Tváří v tvář nebezpečí musí v sobě každý najít to nejlepší, nebo padnout do spáru stínu. Londýn totiž ještě stojí a jeho osud je i osudem impéria. Pokud padnou ostrovy Jejího Veličenstva, nebude již nic, před čím by se temnota mohla zastavit.

Vypravěč:

Ivo „Ivo“ Denemark

Informace:

4
4 h
300

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((4/4)) 

Kytice

Skriptovaná
Vztahová
Historie
Vážná
Sociální drama
Věk: 15+

Česká vesnice na začátku 50. let se zmítá mezi minulostí a budoucností, mezi vyzváněním kostelních zvonů a duněním družstevních traktorů. Poloskriptovaný larp inspirovaný Kyticí.

Česká vesnice na začátku 50. let se zmítá mezi minulostí a budoucností, mezi vyzváněním kostelních zvonů a duněním již brzy družstevních traktorů. Občas kruté, občas naivně prosté bájné místo, které o sto let dříve zachytil Erben ve své Kytici, již téměř nepřipomíná.

Co se však stane, když starý sedlák náhle zemře a zanechá za sebou tři dospělé děti, jejichž názory by nemohly být rozdílnější, a vesnicí obchází strašidla zrady a kolektivizace? Co se stane, když nový hlas vykřikne: „Pojď si proň, pojď, vem si ho, zlostníka?“ A když jiný zvolá: „Milého mi vrať, nebo život můj zkrať?“

Larp sleduje osudy několika vesnických rodin v průběhu let 1951 a 1952 a dává hráčům prožít, jak se jednotlivé postavy mění dopadem politických rozhodnutí i osobních tragédií. Hráčské postavy se v naprosté většině nedají označit za kladné a může se stát, že budete hrát postavu, která zastává komunistické postoje.

Erbenova Kytice, jež byla inspirací pro vznik larpu, je přítomna v mezihrách i v tématech hlavních dějstvích, neboť lidé jsou pořád stejní. Špatná lidská rozhodnutí, hříchy a vina jsou věčné, stejně jako spravedlnost, trest či snad i pokání a odpuštění se manifestují podle doby.

Kytice je komorní larp spíše klasického typu, který klade důraz zejména na vztahy mezi postavami, jejich osobní i ideologické konflikty a atmosféru doby bez šťastných konců. První dvě dějství jsou skriptovaná a jejich průběh je pevně daný. Třetí dějství je pak naopak zcela volné a záleží jen na hráči, co jeho postava pod tlakem vnějších událostí udělá. Larp svou syrovostí odpovídá inspiračnímu zdroji a obsahuje citlivá témata spjatá s dobou a se zločiny komunistického režimu.

Vypravěč:

Berenika „Bery“ Stárková
Ivo „Ivo“ Denemark

Informace:

7
4 h
250

Termíny:

sobota 14–18  ((7/7)) 
info@gamecon.cz
© 2023 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube