18.–21. 7. 2019 v Pardubicích
Nejste přihlášeni na web
Přihlásit / registrovat / obnovit heslo

Celohra

Následující text obsahuje plná pravidla Celohry. Důležitá jsou Obecná pravidla – všechna ostatní souvisí se speciálními místy nebo situacemi a budou na nich k dispozici.

Obecná pravidla

Poklad? Chci se přidat!

 • Šeptanda funguje:
  • Ptej se na poklad a zjisti, které pirátské klany po něm jdou
  • Jeden z nich si vyber a nech se zverbovat jeho komodorem
 • Naloď se na bárku a přidej se k honu za pokladem:
  • Sháněj suroviny (dřevo, kov a látku) pro stavbu větších lodí (a stav větší lodě)
  • Potápěj ostatní, abys získal jejich suroviny a zabránil jim v plnění úkolů
  • Sám plň úkoly, aby si získal další části mapy a instrukcí k nalezení pokladu
  • Spojuj se s ostatními, abyste utvořili posádku větší lodě - nebo celou flotilu!

Lodě

 • Na začátku hry získáš svou vlastní Bárku, na níž můžeš plout sám. Jsi-li na větší lodi, tvá bárka je na ní jako záchranný člun - kdykoliv na ní můžeš odplout pryč
 • Větší loď lze získat v klanovém přístavišti (kam je pak nutné ji zase zakotvit zpět)
  • Větší lodě jsou silnější, ale vyžadují větší posádky.
  • Staví se v rejdařství a mimo výpravy kotví v klanovém přístavišti

Klany a přístaviště

 • Každý klan má své přístaviště, do něhož členové ostatních klanů nemohou
 • Zde se kotví větší lodě klanu. Jsou-li nepoškozené, můžeš si je vzít na výpravu!
  • Lodě zakotvené a opuštěné kdekoliv jinde si může zrekvírovat kdokoliv!
 • V přístavišti je Přístavní deník, kam zapisuješ své úspěchy a v němž komodor klanu zanechává své instrukce a výzvy

Plavba, úkoly a přepadání

 • Plavit se lze jen na moři (tzn. vyhýbejte se vyznačené pevnině!)
 • Během plavby je nutno mít vztyčený stěžeň lodi a dostatečnou posádku
  • Stěžně se během pohybu musí dotýkat celá posádka lodi
  • Pokud se někdo pustí a přepadne přes palubu, tak je nutné jej nejprve vylovit
  • Pokud posádka ztratí potřebný počet členů, musí se ihned vrátit zpět do klanového přístaviště (nemůže dál plnit úkoly ani nikoho přepadat)
  • Loď s nedostatečnou posádkou nemůže uniknout boji a automaticky jej prohraje.
 • Ke splnění úkolu k němu musíš doplout a následně splnit instrukce u něj uvedené. Úkoly vyhledávej a plň - provedou tě herním příběhem!
 • Pokud vidíš loď jiného klanu, můžeš ji dohnat a přepadnout - přibliž se na dosah ruky a vykřikni „Plná boční salva, vy krysy!“
 • Blokády jsou nebezpečné. Místní moře jsou prokletá a lodě, které se dlouho zdržují na jednom místě, bývají přepadeny a zničeny Přízračnou lodí obsazenou námořníky prokletými červenou páskou.

Přepadení, útěk a boj

 • Přepadený může z boje uniknout, ale musí přes palubu hodit část nákladu
 • Samotný boj probíhá jako krátká hra klasických Lodí na čtverečkáči (s pár pravidly navíc pro velikost lodí a speciální karty)
  • Vítěz získá náklad poraženého (resp. kolik uveze a zbytek umístí vhodně poblíž)
  • Poražený musí svou loď označit červenou stuhou jako poškozenou a ihned se s ní vrátit do klanového přístaviště

Důležité!

 • Hra je založena na fair play. Nekaž (si) ji podváděním.
 • Hraj bezpečně. Zejména pro ostatní. Bezhlavě běhat chodbami a po schodech nebo nedávat pozor na to, jak zacházíš s lodním stožárem, není zdravé.
 • Hraj ohleduplně. Bitva je bitva, ale když si jí vyhlásíte přímo ve dveřích KDčka, tak můžete jít pár kroků stranou, než na sebe začnete pálit.

Přepadení, útěk, boj a flotily

Přepadení

 • Dopluj k nepříteli na dosah ruky a zařvi „Plná boční salva, vy krysy!“
 • Přepadený se může rozhodnout z boje zbaběle uplout nebo se vám postavit v bitvě

Útěk

 • Pokud přepadený zbaběle uteče, tak:
  • Musí hodit přes palubu polovinu svého nákladu, kterou získá útočník
  • Musí ihned odejít alespoň 100 kroků směrem od útočníka

Boj

 • Pokud dojde na boj, obě strany zaznamenají svou polohu na bojový plán a začnou střílet
 • Začíná strana s většími děly (vyšší iniciativou). Pokud je stejná, hoďte si mincí.
 • Strany se následně střídají. Každá ze stran ve svém tahu odehraje všechny své výstřely:
  • Útočící zahlásí počet výstřelů daný počtem děl a zahraje případné útočné karty
  • Obránce zahraje případné obrané karty a oznámí případné zásahy či potopení
  • Všechny použité karty se ihned roztrhnou a zahodí (do koše)
 • Strana která je jako první rozstřílena prohrává.
  • Musí se vzdát všech svých surovin
  • Svou loď musí označit červenou stuhou na stožáru jako poškozenou a ihned se s ní vrátit zpět do klanového přístaviště
 • Poškozená loď se může plavit, ale nemůže převážet suroviny a dokud ji někdo nedopraví do rejdařství a neopraví ji, tak s ní není možné podnikat výpravy (plnit úkoly, bojovat atd.) a nelze ji napadnout.

Boj flotil

 • Pokud pluje několik lodí pohromadě, pak mohou nepřítele přepadat společně a pokud chtějí, tak mohou být i společně napadány. Boj flotil probíhá obdobně, jako boj lodí:
 • Obě strany umístí na herní plán všechny lodě ze své flotily
  • Lodě se navzájem smí dotýkat pouze svými rohy
  • Lodě, které se nevejdou na plán, se bitvy neúčastní a musí vyčkat opodál
 • Začíná strana, která má loď s největšími děly (iniciativou) a strany se opět střídají
  • Obě strany sečtou počet svých děl a ve svém tahu střílí všemi děly naráz
 • Rozstřílené lodě se v dalším tahu odečtou od bojové síly své strany (a musí bitvu hned opustit a navrátit se do svého přístaviště).
  • Platí při tom, že musí hodit přes palubu všechen svůj náklad. Náklad ze všech rozstřílených lodí získá na konci bitvy její vítěz (resp. přeživší lodě vítěze)

Rejdařství

Stavba lodí

 • Můžete si nechat postavit maximálně o 1 třídu větší loď, než je největší současná loď, kterou váš klan disponuje
 • Pro stavbu lodi musíte do rejdařství dopravit naráz všechny potřebné suroviny
  • Pokud se nevejdou na jednu loď, musíte se spojit s dalšími posádkami
  • Suroviny nelze v rejdařství ukládat - všechny je nutno dopravit skutečně naráz
  • Suroviny odevzdejte do přilehlé krabice a vemte si stěžeň odpovídající stavěné lodi (pokud tam už takový není, smůla - ale dej to vědět komodorovi!)
  • Na vrchol stěžně umísti vlajku vašeho klanu (můžeš ji i pomalovat lihovkou)
  • Do půlky stěžně umísti pytlík s lodním skladem na suroviny
  • Mezi vlajku a pytlík umísti kartičku s vlastnostmi lodi
 • Pokud nemáte dost pirátů na obsluhu starších i nových lodí, tak zde budete muset nějaké nechat. Ty pak mohou být zrekvírovány kýmkoliv jiným!

Opravy lodí

 • Dovez do rejdařství poškozenou loď spolu s potřebnými surovinami
 • Utrať suroviny a loď oprav.
  • Suroviny umísti do krabice jako při stavbě nové lodi
  • Červený provázek značící poškození umísti zpět do váčku s lodním skladem
 • Opravená loď se může vydat na další výpravu rovnou z rejdařství.

Vylepšování lodí

 • Pokud jsi získal nějakou speciální kartu pro vylepšení lodi, tak ji doprav do rejdařství (případně spolu s dalšími potřebnými věcmi uvedenými v úkolu nebo na kartě vylepšení)
 • Kartu v rejdařství upevni na stěžeň své lodi. Od té chvíle je loď vylepšena a může své zlepšení využívat.

Klanové přístaviště

Toto místo je dostupné pouze pro členy klanu! Pokud patříš k jinému klanu, nech jej (i se vším jeho obsahem) být!

Lodě

 • Všechny lodě klanu (vyjma Bárek) které nejsou zrovna na výpravě kotví v přístavišti
  • Pokud máte dostatek pirátů, můžete si loď vzít a vydat se na výpravu
  • Po skončení výpravy musíte loď vrátit zpět do klanového přístaviště
 • Než si loď vezmete, podívejte se, že k ní komodor nezanechal v přístavním deníku žádné instrukce. Může se stát, že např. plánuje velkou výpravu a loď pro ní chce mít k dispozici!

Přístavní deník – zápisy

 • Do přístavního deníku zapiš všechny své úspěchy, zejména:
  • Rozstřílené nepřátele
  • Splněné úkoly
  • Postavené lodě
 • Pod každý zápis podepište celou posádku (nebo všechny posádky), která se výpravy účastnila
 • Do deníku můžeš zapsat i další věci - vzkazy ostatním členům klanu, informace o umístění zdrojů surovin, úkolů nebo pevností atd.

Přístavní deník – komodorovy rozkazy

 • Část Přístavního deníku je vyhrazena pro komodorovy rozkazy a instrukce
  • Do této části deníku nic nepiš, leda bys chtěl vyznačit, že je některý komodorem zadaný úkol již splněn
  • Naopak do této části deníku vždy nahlédni a podívej se, co je nového a co se chystá
 • V této části Přístavního deníku komodor zadává úkoly a vypisuje termíny a cíle plánovaných společných výprav
 • V této části deníku také komodor nechává případné instrukce pro zacházení s klanovými loděmi

Pevnosti

Otevřená informace:

 • Narazil jsi na pevnost! Její bojovou sílu můžeš odhadnout dle její barvy:
  • Zelená: 1-2
  • Modrá: 2-4
  • Žlutá: 4-7
  • Červená: 7-13
  • Černá: 13-20
 • Jakmile na pevnost zaútočíš, tak už není cesty zpět!
  • Pokud máš Bojeschopnost stejnou či větší, než je hodnota pevnosti, pak ji porazíš a získáš její bohatství popř. můžeš pokračovat v plnění úkolu
  • Pokud je tvá Bojeschopnost menší, než je hodnota pevnosti, tak tě pevnost rozstřílí, jakobys prohrál v bitvě - ztratíš svůj náklad (dej ho někam vhodně poblíž), musíš ihned označit svou loď jako poškozenou a vrátit se do přístaviště
  • Pokud si na takhle silnou pevnost netroufáš, raději ji nech být a odpluj pryč!

Sponzoři

Partneři