Štěpán „TheKat“ Cenek

Kat může působit jako excentrická personifikace temnoty, ale jeho láska k larpům je silnější než stíny kolem něj. Komoráky v roli hráče hraje od roku 2017, kdy byl jeden ze šťastlivců, kteří si mohli zahrát Moon, a následně je sám začal tvořit v rámci Larpworkshopu, který od roku 2023 organizuje. Miluje silné temné příběhy, tak i veselé komedie či oldschoolové konverzační larpy. Ve zktrace, miluje téměř vše, co obsahuje slovo larp.

Alchymistův sklep#

Low Fantasy
Mysteriózní
Mystická
Argumentační
Věk: 15+
Šestice obyvatel morem sužovaného města se sešla ve sklepě místního alchymisty, aby nalezli lék na nemoc. Nečekali ale, že ho naleznou zavražděného a že v jeho sklepě straší.
čtvrtek 19–22  ((7/7)) 
Vypravěč: Štěpán „TheKat“ Cenek

pátek 14–17  ((7/7)) 
Vypravěč: Štěpán „TheKat“ Cenek

sobota 9–12  ((7/7)) 
Vypravěč: Štěpán „TheKat“ Cenek

Můj milosrdný mistr#

Alternativní historie
Atmosférická
Věk: 15+
V Monoteistické Monarchii Milosrdného Mistra bylo vybráno pět obyvatel, aby dělali mírové mluvčí a hlásali milost Milosrdného Mistra. Nikdo si nemůže stěžovat. Opravdu nikdo.
sobota 19–22  ((4/5)) 

Alchymistův sklep

Low Fantasy
Mysteriózní
Mystická
Argumentační
Věk: 15+

Šestice obyvatel morem sužovaného města se sešla ve sklepě místního alchymisty, aby nalezli lék na nemoc. Nečekali ale, že ho naleznou zavražděného a že v jeho sklepě straší.

Nad Západním městem se vznášela temná mračna, mrtvoly už nebylo kam ukládat, nářek umírajících a pozůstalých se ozýval na každém rohu. Nad Východním městem kroužila hejna vran nasycených těly mrtvých, jež ležela v ulicích.

Západní a Východní město nikdy nebyli velcí spojenci, mír mezi nimi byl velmi křehký. Nyní ale musí čelit stejnému nebezpečí, stejnému nepříteli, jenž neměl podobu ani tvar.

Mor. Tato tři písmena byla synonymem zkázy a zmaru. Nemoc, která zabíjela dobytek i lidi, byla nezastavitelná. Obyvatelé obou měst se skrývali v nadějích, že se jim možná nemoc vyhne, že přijde nějaká pomoc, která je zachrání. Ale žádná taková pomoc stále nepřicházela.

Na kraji Západního města stojí mohutná stavba, laboratoř. Místní alchymista známý svou nepřívětivou povahou rozeslal dopisy vybraným osobám. Našel snad tenhle mistr možné řešení?

Ve městě obklopeném morem se v alchymistově sklepě nachází v zoufalé situaci šest postav. Během přibližně hodiny a půl budou hráči řešit záhadu místního sklepa, zažívat mystické návštěvy a urovnávat křivdy, než na ně sáhne smrt. Hra obsahuje mechaniku duchů, kterými se po své případné smrti stávají sami hráči a jako duchové mají nové možnosti i nové cesty k řešení starých či nových problémů.

Vypravěč:

Štěpán „TheKat“ Cenek

Informace:

7
3 h
190

Termíny:

čtvrtek 19–22  ((7/7)) 
pátek 14–17  ((7/7)) 
sobota 9–12  ((7/7)) 

Můj milosrdný mistr

Alternativní historie
Atmosférická
Věk: 15+

V Monoteistické Monarchii Milosrdného Mistra bylo vybráno pět obyvatel, aby dělali mírové mluvčí a hlásali milost Milosrdného Mistra. Nikdo si nemůže stěžovat. Opravdu nikdo.

Larp Můj Milosrdný Mistr je pozitivní, krásný a má šťastný konec. Někteří s tím sice nemusí souhlasit, ale to je jen drobný problém, se kterým si nejbližší služebníci Milosrdného Mistra umí poradit.

Larp se odehrává v Monoteistické Monarchii Milosrdného Mistra, majestátní a milé monarchii, kde si lidé opravdu nemohou na nic stěžovat.

Hráči jsou zaměstnáni na Ministerstvu mírových médií jako míroví mluvčí. S nimi tam jsou mentoři Milosrdného Mistra, kteří se starají o to, aby všechny vedli v cestě milosrdenství a milosti Milosrdného Mistra. A také Mírotvůrci, jejichž úkolem je bránit všechny Misionáře Milosrdného Mistra před jakýmikoliv pochybnostmi.

Během larpu je účastníkům dána velká čest tvořit pro Milosrdného Mistra, budou kolektivně pracovat na nejrůznějších úkolech, jako je tvorba plakátů, oslavné básně či díla dramatického útvaru. Všichni byli pečlivě vybíráni milostí Milosrdného Mistra.

Pokud se domníváte, že nemáte žádné umělecké nadání či dovednost a larp pro vás proto není vhodný, jsou vaše obavy naprosto liché. Nebo se snad odvažujete naznačit, že milost Milosrdného Mistra vás pro tento úkol vybrala špatně?!

Během hry budou hráči tvořit marketingové produkty pro Milosrdného mistra zatímco je budou mentorovat Mentoři Milosrdného Mistra. Larp není o převratu a o zničení systému jako spíše o práci pro všemi milovaného Milosrdného Mistra. Postavy si hráči vytváří sami na začátku hry.

Autoři: Zdeňka Kapybara Šlapaná, Kristína Isi Kureková, Štěpán Kat Cenek, Honza Kašpi Kašpar

Vypravěč:

Zdeňka „kapybara I.“ Šlapanská
Štěpán „TheKat“ Cenek

Informace:

5
3 h
190

Termíny:

sobota 19–22  ((4/5)) 
info@gamecon.cz
© 2023 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube