Vladimír „Krwekrw“ Cita

popisek od vypravěče nemáme

Oldest Old World Tournament - WFB 6.5 edition - 1. kolo#

Turnaj
Fantasy
Warhammer (svět)
WH Fantasy Battle
Věk: 14+
Turnaj ve hře Warhammer Fantasy Battles podle pravidel 7. edice a použitím Armybooků 6. a 7.e. A WFB tournament, played by 7th edition book using 6th and 7th edition army books.
pátek 9–13  ((3/20)) 

Oldest Old World Tournament - WFB 6.5 edition - 2. kolo#

Turnaj
Fantasy
Warhammer (svět)
WH Fantasy Battle
Věk: 14+
Turnaj ve hře Warhammer Fantasy Battles podle pravidel 7. edice a použitím Armybooků edice 6 a 7. A WFB tournament, played by 7th edition book using 6th edition army books.
pátek 14–18  ((3/20)) 

Oldest Old World Tournament - WFB 6.5 edition - 3.kolo#

Turnaj
Fantasy
Warhammer (svět)
WH Fantasy Battle
Věk: 14+
Turnaj ve hře Warhammer Fantasy Battles podle pravidel 7. edice a použitím Armybooků edice 6. a 7. A WFB tournament, played by 7th edition book using 6th edition army books
sobota 14–18  ((3/20)) 

Oldest Old World Tournament - WFB 6.5 edition - 1. kolo

Turnaj
Fantasy
Warhammer (svět)
WH Fantasy Battle
Věk: 14+

Turnaj ve hře Warhammer Fantasy Battles podle pravidel 7. edice a použitím Armybooků 6. a 7.e. A WFB tournament, played by 7th edition book using 6th and 7th edition army books.

English below!

Ve starém světě Warhammeru je ještě všechno v pořádku!

Turnaj ve hře warhammer Fantasy Battles dle pravidel 7. edice při použití Armybooků 6. a 7. edice. Warhammer Chronicles a Storm of Chaos jsou povoleny.

Bude se hrát v klidné a pohodové atmosféře a turnaj bude vhodný i pro nové hráče (základní znalost pravidel nezbytná) a navrátilce. Z tohoto důvodu jsou připravena omezení armád (viz níže) a všechny listy budou zkontrolovány organizačním týmem, který si vymiňuje právo list vrátit k přepracování, pokud by hrozilo, že bude narušeno vyvážení turnaje. Opravdu prosíme o omezení kombení listů.

Listy se staví na 2000 bodů.

 • Maximálně 12. power kostek na fázi (boundspell do lvl. 3 = 1 kostka, boundspell od lvl4. = 2 kostky).
 • Ne více než 45 střelců s dostřelem 24” a víc.
 • Fullpaint a wysiwig je povinný, konverze jsou povoleny po dohodě s organizátory.

Listy pošlete co nejdříve nejpozději do 1. 7. na emailovou adresu MrCit@seznam.cz *

Budou se hrát 3 hry se 4 hodinami na hru podle pravidel pro 7. edici, terény se budou rozmisťovat před hrou podle pravidel pro náhodné rozmisťování terénů. Hraje se v pátek 22. 7. od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 a sobota 23. 7. od 14:00 do 18:00.

Jsou připraveny ceny pro stupně vítězů a bude se hodnotit i nejlépe vypadající armáda plus se mohou vyskytnout další ceny! ;-)

*Listy vrácné k přepracování se nepočítají jako pozdě zaslané, ale opravdu prosím o soudnost, pokud pošlete přepracovaný list den před turnajem, může se stát, že nebudete vpuštěni, děkujeme za pochopení…


Everything is still alright in the old world of Warhammer!

Tournament in WFB played by 7th edition rulebook while using 6th and 7th edition army books. Warhammer Chronicles and Storm of Chaos are allowed in this tournament.

We will play in a calm and happy atmosphere and the tournament will be welcoming for new players (some knowledge of rules is necessary) and returnees. For this reason, army restrictions are in place, see below, and all army lists will be checked by the organising team, who reserve the right to return the army list for reworking if it threatens to upset the balance of the tournament. We really do ask you to not submit overpowered army lists.

Army lists are set at 2000 points.

 • Maximum 12 power dice per phase (boundspell up to lvl 3 = 1 die, boundspell from lvl 4 = 2 dice).
 • No more than 45 shooters with a range of 24" or more.
 • Fullpaint and wysiwig are in full effect, converted miniatures are allowed after organiser approval.

Send sheets as soon as possible, no later than July 1 to MrCit@seznam.cz *

There will be 3 games with 4 hours per game using the rules for 7, edition, terrain will be deployed before the game using the random terrain deployment rules. We will play Friday the 22.7 from 9:00 to 13:00 and from 14:00 to 18:00 and Saturday 23.7. from 14:00 to 18:00.

There are prizes for the best three players and the best looking army will be judged plus there may be other prizes! ;-)

*Returned army lists for rework do not count as late, but we really ask for judgement, if you send a reworked sheet the day before the tournament you may not be allowed in, thanks for your understanding too…

Vypravěč:

Vladimír „Krwekrw“ Cita

Informace:

20
4 h
300 Kč

Termíny:

pátek 9–13  ((3/20)) 

Oldest Old World Tournament - WFB 6.5 edition - 2. kolo

Turnaj
Fantasy
Warhammer (svět)
WH Fantasy Battle
Věk: 14+

Turnaj ve hře Warhammer Fantasy Battles podle pravidel 7. edice a použitím Armybooků edice 6 a 7. A WFB tournament, played by 7th edition book using 6th edition army books.

English below!

Ve starém světě Warhammeru je ještě všechno v pořádku!

Turnaj ve hře warhammer Fantasy Battles dle pravidel 7. edice při použití Armybooků 6. a 7. edice. Warhammer Chronicles a Storm of Chaos jsou povoleny.

Bude se hrát v klidné a pohodové atmosféře a turnaj bude vhodný i pro nové hráče (základní znalost pravidel nezbytná) a navrátilce. Z tohoto důvodu jsou připravena omezení armád (viz níže) a všechny listy budou zkontrolovány organizačním týmem, který si vymiňuje právo list vrátit k přepracování, pokud by hrozilo, že bude narušeno vyvážení turnaje. Opravdu prosíme o omezení kombení listů.

Listy se staví na 2000 bodů.

 • Maximálně 12. power kostek na fázi (boundspell do lvl. 3 = 1 kostka, boundspell od lvl4. = 2 kostky)
 • Ne více než 45 střelců s dostřelem 24” a víc.
 • Fullpaint a wysiwig je povinný, konverze jsou povoleny po dohodě s organizátory.

Listy pošlete co nejdříve nejpozději do 1. 7. na emailovou adresu MrCit@seznam.cz *

Budou se hrát 3 hry se 4 hodinami na hru podle pravidel pro 7. edici, terény se budou rozmisťovat před hrou podle pravidel pro náhodné rozmisťování terénů. Hraje se v pátek 22. 7. od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 a sobota 23. 7. od 14:00 do 18:00.

Jsou připraveny ceny pro stupně vítězů a bude se hodnotit i nejlépe vypadající armáda plus se mohou vyskytnout další ceny! ;-)

*Listy vrácné k přepracování se nepočítají jako pozdě zaslané, ale opravdu prosím o soudnost, pokud pošlete přepracovaný list den před turnajem, může se stát, že nebudete vpuštěni, děkujeme za pochopení…


Everything is still alright in the old world of Warhammer!

Tournament in WFB played by 7th edition rulebook while using 6th and 7th edition army books. Warhammer Chronicles and Storm of Chaos are allowed in this tournament.

We will play in a calm and happy atmosphere and the tournament will be welcoming for new players (some knowledge of rules is necessary) and returnees. For this reason, army restrictions are in place, see below, and all army lists will be checked by the organising team, who reserve the right to return the army list for reworking if it threatens to upset the balance of the tournament. We really do ask you to not submit overpowered army lists.

Army lists are set at 2000 points.

 • Maximum 12 power dice per phase (boundspell up to lvl 3 = 1 die, boundspell from lvl 4 = 2 dice)
 • No more than 45 shooters with a range of 24" or more.
 • Fullpaint and wysiwig are in full effect, converted miniatures are allowed after organiser approval.

Send sheets as soon as possible, no later than July 1 to MrCit@seznam.cz *

There will be 3 games with 4 hours per game using the rules for 7, edition, terrain will be deployed before the game using the random terrain deployment rules. We will play Friday the 22.7 from 9:00 to 13:00 and from 14:00 to 18:00 and Saturday 23.7. from 14:00 to 18:00.

There are prizes for the best three players and the best looking army will be judged plus there may be other prizes! ;-)

*Returned army lists for rework do not count as late, but we really ask for judgement, if you send a reworked sheet the day before the tournament you may not be allowed in, thanks for your understanding too…

Vypravěč:

Vladimír „Krwekrw“ Cita

Informace:

20
4 h
zdarma

Termíny:

pátek 14–18  ((3/20)) 

Oldest Old World Tournament - WFB 6.5 edition - 3.kolo

Turnaj
Fantasy
Warhammer (svět)
WH Fantasy Battle
Věk: 14+

Turnaj ve hře Warhammer Fantasy Battles podle pravidel 7. edice a použitím Armybooků edice 6. a 7. A WFB tournament, played by 7th edition book using 6th edition army books

English below!

Ve starém světě Warhammeru je ještě všechno v pořádku!

Turnaj ve hře warhammer Fantasy Battles dle pravidel 7. edice při použití Armybooků 6. a 7. edice. Warhammer Chronicles a Storm of Chaos jsou povoleny.

Bude se hrát v klidné a pohodové atmosféře a turnaj bude vhodný i pro nové hráče (základní znalost pravidel nezbytná) a navrátilce. Z tohoto důvodu jsou připravena omezení armád, viz níže a všechny listy budou zkontrolovány organizačním týmem, který si vymiňuje právo list vrátit k přepracování, pokud by hrozilo, že bude narušeno vyvážení turnaje. Opravdu prosíme o omezení kombení listů.

Listy se staví na 2000 bodů.

 • Maximálně 12. power kostek na fázi (boundspell do lvl. 3 = 1 kostka, boundspell od lvl4. = 2 kostky)
 • Ne více než 45 střelců s dostřelem 24” a víc.
 • Fullpaint a wysiwig je povinný, konverze jsou povoleny po dohodě s organizátory.

Listy pošlete co nejdříve nejpozději do 1. 7. na emailovou adresu MrCit@seznam.cz *

Budou se hrát 3 hry se 4 hodinami na hru podle pravidel pro 7, edici, terény se budou rozmisťovat před hrou podle pravidel pro náhodné rozmisťování terénů. Hraje se v pátek 22.7 od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 a sobota 23.7. od 14:00 do 18:00.

Jsou připraveny ceny pro stupně vítězů a bude se hodnotit i nejlépe vypadající armáda plus se mohou vyskytnout další ceny! ;-)

*Listy vrácné k přepracování se nepočítají jako pozdě zaslané, ale opravdu prosím o soudnost, pokud pošlete přepracovaný list den před turnajem, může se stát, že nebudete vpuštěni, děkujeme i za pochopení…

Everything is still alright in the old world of Warhammer!

Tournament in WFB played by 7th edition rulebook while using 6th and 7th edition army books. Warhammer Chronicles and Storm of Chaos are allowed in this tournament.

We will play in a calm and happy atmosphere and the tournament will be welcoming for new players (some knowledge of rules is necessary) and returnees. For this reason, army restrictions are in place, see below, and all army lists will be checked by the organising team, who reserve the right to return the army list for reworking if it threatens to upset the balance of the tournament. We really do ask you to not submit overpowered army lists.

Army lists are set at 2000 points.

 • Maximum 12 power dice per phase (boundspell up to lvl 3 = 1 die, boundspell from lvl 4 = 2 dice)
 • No more than 45 shooters with a range of 24" or more.
 • Fullpaint and wysiwig are in full effect, converted miniatures are allowed after organiser approval.

Send sheets as soon as possible, no later than July 1 to MrCit@seznam.cz *

There will be 3 games with 4 hours per game using the rules for 7, edition, terrain will be deployed before the game using the random terrain deployment rules. We will play Friday the 22.7 from 9:00 to 13:00 and from 14:00 to 18:00 and Saturday 23.7. from 14:00 to 18:00.

There are prizes for the best three players and the best looking army will be judged plus there may be other prizes! ;-)

*Returned army lists for rework do not count as late, but we really ask for judgement, if you send a reworked sheet the day before the tournament you may not be allowed in, thanks for your understanding too…

Vypravěč:

Vladimír „Krwekrw“ Cita

Informace:

20
4 h
zdarma

Termíny:

sobota 14–18  ((3/20)) 
info@gamecon.cz
© 2022 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube