Petr „Pizin“ Pospíšil

popisek od vypravěče nemáme

Pax Renaissance 2nd Edition#

Historie
Ekonomická
Strategická
Věk: 14+
Staň se jedním z bankéřů v době renesance. Pomocí vlivu a peněz tahej za pomyslné nitky a ovlivňuj dění v královstvích po Evropě.
sobota 9–13  ((3/4)) 

Pax: Emancipation#

I pro nováčky
Historie
Strategická
Věk: 14+
Celosvětový boj za svobodu: 1776–1917
čtvrtek 19–23  ((1/3)) 

Pax Renaissance 2nd Edition

Historie
Ekonomická
Strategická
Věk: 14+

Staň se jedním z bankéřů v době renesance. Pomocí vlivu a peněz tahej za pomyslné nitky a ovlivňuj dění v královstvích po Evropě.

Vžijete se do rolí renesančních bankéřů z rodu Medicejských z Florencie, Fuggerů z Aušpurku, Coeurů z Alexandrie a Marchionniů z Lisabonu. Budete spřádat tajná spiknutí, organizovat vraždy, popravy a upalovat kacíře, podněcovat rolnická povstání, zakládat křižácké výpravy, financovat krále, republiky a objevitelské výpravy, vysílat inkvizitory, podporovat piráty a korzáry, nebo dokonce rozpoutáte svatou válku. Samozřejmě budete i čile obchodovat. Ve hře jsou čtyři různé způsoby vítězství a je pouze na vás, zda se západní společnost rozvine do světlé moderní éry osvícené vědy a kultury, či zůstane v bahně temného feudalismu.

Upozornění: hra je v angličtině, obsahuje malé množství anglických textů. V případě, že angličtinu příliš neovládáš, a přesto se chceš zúčastnit, nemusíš mít obavy, vypravěč ti s tím pomůže.

Vypravěč:

Petr „Pizin“ Pospíšil

Informace:

4
4 h
120 Kč

Termíny:

sobota 9–13  ((3/4)) 

Pax: Emancipation

I pro nováčky
Historie
Strategická
Věk: 14+

Celosvětový boj za svobodu: 1776–1917

Vžijte se do role typického nevolníka 18. století, oběti námezdního otroctví: výsledky vaší práce právoplatně náleží místnímu pánovi, jste kupováni a prodáváni společně s půdou a je vám právně odepřena možnost pracovat jinde než v zemědělství. Možná si užíváte drobných ekonomických svobod – máte pro sebe jeden den v týdnu nebo pobíráte nízkou mzdu –, ale určitě nemáte takovou svobodu, která by vám umožnila odejít. V případě vašeho útěku, třeba s cílem najít si práci ve městě, vám po dopadení hrozí ocejchování a návrat v řetězech.

Zhruba devadesát procent světové populace je na tom stejně jako vy, jsou zotročení na plantážích nebo v harémech Osmanské říše, Ruska, Číny, Indie, Japonska, Egypta, Mali, Zanzibaru, Konga, jihu Spojených států amerických, Mexika, Brazílie nebo Karibiku. Otroctví se však neomezovalo pouze na vzdělané civilizace – náčelníci si běžně brali otroky z kmenových společenství zemí Nového světa, Afriky, centrální Asie a Nového Zélandu.

Teď si představte, že jste anglickým džentlmenem žijícím ve stejných časech, v dobách osvícenství. Možná jste slyšeli o Lockově Listině práv. Pokud jste tímto učením nadšeni a začínáte se zabývat etickou otázkou otroctví, budete jedním z prvních v dějinách, kdo tak učiní.

Neúnavné úsilí abolicionistů nakonec vyvrcholilo britským zákazem obchodu s otroky roku 1808. Británie zrušila otroctví v letech 1833–43 a následně se aktivisté rozhodli ukončit otroctví po celém světě, v případě nutnosti se zbraní v ruce. Po celá desetiletí byla v tomto jednání Británie osamocená, avšak protiotrokářské hnutí nakonec pohnulo svědomím Západních civilizací.

Pax Emancipation je karetní hra, která umožňuje znovu zažít fascinující boj za svobodu a práva jednotlivce. 1–3 hráči představují jednu z trojice abolicionistických institucí, které se počátkem 18. století spojily s cílem ukončit otroctví po celém světě – britský parlament (červený), evangelikálové (bílý) a filantropové (zelený).

Hráči se snaží potopit otrokářské lodě, zakládají misie, obchodní stanice a kolonie v cizích zemích, ve kterých osvobozují otroky, zakládají podzemní železnice, instituci otroctví se snaží porazit morálně i právně v soudních síních a podněcují revoluce a vzpoury otroků.

Hra je v češtině.

Vypravěč:

Petr „Pizin“ Pospíšil

Informace:

3
4 h
120 Kč

Termíny:

čtvrtek 19–23  ((1/3)) 
info@gamecon.cz
© 2022 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube