Michael „Slamák“ Sláma

popisek od vypravěče nemáme

Pyramids and Sphinxes#

Eng Only
Fantasy
Dungeoncrawl
DnD 5e
Věk: 15+
Khazim, full of expectations, ran to the top of the dune. The archaeologist's eyes sharply scanned the horizon for a moment. "I see it! Hurry up!"
sobota 14–18  ((4/4)) 

Pyramidy a Sfingy#

Fantasy
Dungeoncrawl
DnD 5e
Věk: 15+
Khazim vyběhl na vrchol duny plný očekávání. Archeologovy oči chvíli ostře sledovaly horizont, až jeho pohled zavadil o odlesk nedaleko v poušti. „Vidím to! Polezte!“
pátek 19–23  ((4/4)) 

Pyramids and Sphinxes

Eng Only
Fantasy
Dungeoncrawl
DnD 5e
Věk: 15+

Khazim, full of expectations, ran to the top of the dune. The archaeologist's eyes sharply scanned the horizon for a moment. "I see it! Hurry up!"

He shouted to his companions who were reluctantly following him to the vantage. „Look alive! Am I to pay you for -this-?“ One of the mercenaries just grinned in response and climbed his way up.
"Over there!" Khazim pointed enthusiastically at the dot of light. "That must be it, just like on the map," he continued, rummaging through his backpack until he pulled out a rolled piece of parchment.
"The last clue to Sench-Iqlit I need."

In this classic dungeoncrawl, you will visit the long-lost underground city of Sench-Iqlit as a mercenary escort of the famous archaeologist-philanthropist Khazim at-Rahman.

Pyramids and Sphinxes is a four-player adventure in the popular Dungeons and Dragons 5E system. Whether you want to stretch your RP muscles as an experienced player, or you just want to try out the RPG for the first time, this game is right for you.

Vypravěč:

Michael „Slamák“ Sláma

Informace:

4
4 h
150 Kč

Termíny:

sobota 14–18  ((4/4)) 

Pyramidy a Sfingy

Fantasy
Dungeoncrawl
DnD 5e
Věk: 15+

Khazim vyběhl na vrchol duny plný očekávání. Archeologovy oči chvíli ostře sledovaly horizont, až jeho pohled zavadil o odlesk nedaleko v poušti. „Vidím to! Polezte!“

Zvolal za sebe, kde se za ním na vrchol neochotně valili jeho společníci. „Trochu života! Za tohle vám mám platit?“ Jeden ze žoldáků se na něj jen křivě ušklíbl a vydrápal se nahoru.

*„Támhle!“ nadšeně ukazoval Khazim na blýskající se bod. „To musí být ono, přesně jako na mapě,“ pokračoval, zatímco se přehraboval v batohu, až po chvíli vytáhnul smotaný kus pergamenu.

„Poslední vodítko k Sench-Iqlit, které potřebuji.“

V tomto klasickém dungeoncrawlu se podíváte do dávno ztraceného podzemního města Sench-Iqlit jako žoldnéřský doprovod známého archeologa-filantropa Khazima at-Rahmana.

Pyramidy a Sfingy je dobrodružství pro čtyři hráče v populárním systému Dungeons and Dragons 5E. Ať už si rádi protáhnete svoje RP svaly jako zkušení hráči, nebo si jen chcete RPG vyzkoušet poprvé, je toto hra pro vás.

Vypravěč:

Michael „Slamák“ Sláma

Informace:

4
4 h
150 Kč

Termíny:

pátek 19–23  ((4/4)) 
info@gamecon.cz
© 2022 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube