zpět na mistrovství v DrD

Návod na přihlášení

Obrázek z Pinterest.com od (odkaz)

Upozornění

Jakmile kliknete na přihlášení na turnaj v mDrD, je aktivita ve vybraném herním bloku a s vybraným PJem pro ostatní dočasně uzamčena. Zároveň vám začne běžet 72 hodinová lhůta pro kompletní dokončení přihlášky. Pokud do té doby přihlášení nedokončíte (nekliknete na tlačítko „potvrdit“), systém přihlášku zruší a nabídne aktivitu v daném herním bloku znovu k dispozici ostatním zájemcům.

Během uzamčení můžete pokračovat v přihlašování na jiné aktivity.

V případě, že budete potřebovat jakoukoliv pomoc s přihlášením, kontaktuje prosím organizátora Mistrovství na guff@gamecon.cz.

Úvodem

Mistrovství v DrD je týmová aktivita. Přihlašování týmu (družiny) provádí vždy jeden hráč z týmu – ten, který se jako první přihlásí do daného čtvrtfinálového bloku. Přihlášení je možné na stránkách aktivityzde, či na stránkách programuzde.

Výběr PJe

V daném čtvrtfinálovém herním bloku je většinou možné vybrat z vícero PJů. Stačí kliknout na odkaz „přihlásit“ u bloku se jménem vybraného PJe. PJe můžete vybírat pomocí jeho charakteristiky, která je dostupná pro všechny PJe na stránce Pánové jeskyně.

Po zvolení herního bloku, PJe a kliknutí na odkaz „přihlásit“ se objeví formulář k vyplnění. Hráč má 72 hodin na to, aby formulář vyplnil a přihlášku na turnaj potvrdil.

Co je potřeba vyplnit a jak?

Název týmu

Oproti předchozím ročníkům je toto pole povinné. Volte si prosím takový název týmu, za který se nebudete stydět, až vás organizátoři vyvolají na stupně vítězů :-)

Výběr dalších kol

Sobotní semifinále se hraje v ranním a odpoledním bloku. Je potřeba jeden blok vybrat. Nedělní finále se hraje pouze v jeden čas.

Pozor! Po zvolení semifinálového a finálového bloku a potvrzení přihlášky stisknutím tlačítka „přihlásit“ již není možné volbu semifinálového bloku změnit!

Výběr spoluhráčů

Letos mohou mít týmy (družiny) 5 – 7 členů. Členové se do polí zadávají tak, že se vyplní jejich jméno nebo přezdívka nebo ID. Systém vám bude při vyplňování pole „našeptávat“.

Pokud je vás v družině méně jak sedm, je potřeba přebytečná „místa“ v družině odebrat v případě, že nechcete, aby se k vám přihlásil někdo cizí. To lze provést kliknutím na odkaz „odebrat“ u posledních třech míst.

Poznámka Po potvrzení přihlášku kliknutím na tlačítko „potvrdit“ je stále možné velikost týmu změnit. Tuto změnu mohou provést všichni stávající členové týmu a to tak, že ve svém programu u příslušného čtvrtfinálového bloku kliknou na trojúhelníček „zvýšit/snížit“ počet členů v družině. Zvýšení je možné jen tehdy, pokud družina má méně jak 7 míst. Zmenšení je možné jen tehdy jsou-li v družině více jak čtyři místa a rušená místa nejsou obsazena členy. Nelze „vyhodit“ z družiny jiného člena!.

Pozor!

Tlačítko potvrdit

Jakmile „zakladatel“ družiny vyplní název týmu, vybere čas semifinále a čtvrtfinále a určí zbývající členy družiny, může kliknout na tlačítko „potvrdit“. Tím formálně přihlásí celou družinu na Mistrovství a všem spoluhráčům přijde email potvrzující členství v družině.

Poznámka Dokud hráč „zakladatel“ neklikne na tlačítko potvrdit, může vyplňování formuláře přerušit a v jeho vyplňování pokračovat později. Tj. může se odhlásit z webu GameCon, může zavřít okno prohlížeče atp. Jím zvolený herní blok zůstane zablokován po dobu 72 hodin.

Pokud do té doby nestihne formulář řádně vyplnit a potvrdit, herní blok se opět zpřístupní ostatním zájemcům.

Tipy a triky

1) Pokud nechcete v družině hrát s někým cizím ať už z důvodu, že jste dobře sehraná družina či před cizími lidmi se vám hůře hraje, nikdy nenechávejte volná pole ve vaší družině.

2) Pokud rozšiřujete družinu s cílem přihlásit svého kamaráda, je dobré se dopředu domluvit a rozšíření a přihlášení provést v jeden okamžik. Pokud rozšíření družiny a přihlášení nového člena neproběhne bezodkladně, je tu reálná šance, že někdo neznámý se vám přihlásí do družiny na nové (neobsazené) místo.

3) Před přihlášením družiny je dobré se mezi spoluhráči domluvit, kdy chcete hrát čtvrtfinále a semifinále. V opačném případě hrozí, že některý hráč se přihlásí na jinou aktivitu v době, kdy má hrát Mistrovství v DrD a tuto aktivitu bude muset kvůli Mistrovství zrušit.

4) Pokud se vám do družiny přihlásí někdo „cizí“ a vy nechcete hrát s někým cizím, je možné to řešit domluvou. Pošlete mi mail a zkusíme to vyřešit.

5) Pokud nemáte družinu a přesto byste si rádi zahráli turnaj v MDrD, je lepší kontaktovat Guffa, který pak může zkusit dát dohromady všechny volné hráče do jedné družiny. Statisticky víme, že jen málo družin hledá volné hráče.

info@gamecon.cz
© 2024 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube