zpět na mistrovství v DrD

Informace k dobrodružství

Obrázek z deviantart.com od PedroDeElizalde

Můžeš si stáhnout následující dokument:

Úvodem

Na této stránce nalezneš informace k dobrodružství. Každá případná aktualizace stránky (nový obsah) bude vždy oznámena prostřednictvím Facebooku a novinek. Předpokládáme, že přibývat budou pouze tzv. Hvězdolesky, krátké texty, které vás ještě více uvedou do děje. Určitě jim věnujte pozornost, mohou vám být při hře k užitku.

Nepřehlédněte též stránku Organizace turnaje, kde se dozvíte konkrétní pravidla pro tvorbu postavy a další náležitosti turnaje. S případnými dotazy se obraťte emailem na organizátora Mistrovství Guffa, nebo přímo na autora dobrodružství mraka.

Upozornění: Turnaje se lze zúčastnit i bez znalosti níže uvedených informací, hru lze úspěšně absolvovat i dokončit bez jejich přečtení. Neznalost však ovlivní váš postup dobrodružstvím a šance na vítězství – budete se muset více zdržovat vyptáváním a budete se hůře orientovat v příběhu.

Pokud se ale specifických reálií chytnete, pomůžete budování atmosféry hry, budete příběhem a postavami více „žít“ a věříme, že dobrodružství tím bude zajímavější pro vás i PJ.

Před začátkem dobrodružství

Letošní dobrodružství nenavazuje dějem na žádné předchozí. Velmi volnou inspirací je Čína v 8. století za vlády dynastie Tsang a císaře Süan-cunga.

Bez ohledu na rasu dle pravidel DrD jste všichni příbuzní (různě vzdálení), liší se jen vaše vlastnosti a povaha.

Žánr letošního dobrodružství je akční krimi v prostředí vyspělé civilizace se silnou magií. Při tvorbě rolí počítejte s tím, že družina je poměrně významnou součástí zločineckého syndikátu Bílý Lotos sídlícího v hlavním městě, které má přes milion obyvatel.

Říše Nebeského draka

Říše Nebeského draka je rozlehlé a lidnaté císařství, rozdělené na několik provincií. Říše právě zažívá velký rozkvět, a to jak obchodní, tak kulturní. Se sousedy panuje mír. Největším zdrojem příjmů pro císařskou pokladnici je obchod se solí. Přesněji je to prodej licencí soukromým obchodníkům. Sídlem císařské moci je město Čchang-An a současným císařem je Süan-cung z jednoho ze sedmi nejurozenějších rodů, rodu Tsang. V Čchang-anu je možné potkat bytosti ze všech koutů světa, kteří sem přijíždí hlavně za obchodem a věděním. Město je vyhlášeným sídlem mocných čarodějů, duchovních a věhlasných léčitelů. Takové prostředí láká i organizovaný zločin. Nejznámější a nejvlivnější zločineckou organizací v tomto městě je Bílý lotos.

Základem státní správy je šest ministerstev. Personální ministerstvo se stará o úřednické pozice, školy a všemožné zkoušky a licence. Ministerstvo daní sepisuje pravidelně množství obyvatel, majetku, lovné zvěře, zkrátka všeho, co je možné sečíst a zdanit. Ministerstvo věcí nadpřirozených se stará hlavně o regulace církví, čarodějných cechů, atesty kněží a magiků. V neposlední řadě vydává nařízení ohledně provozování magie. Ministerstvo války chrání říši před bojovnými sousedy. Ministerstvo spravedlnosti se stará o vnitřní pořádek, vymáhá ctění zákonů, rozsuzuje všemožné spory. Ministerstvo veřejných prací staví cesty, opravuje mosty, zkrátka má pod palcem infrastrukturu a logistiku Říše.

V Říši panuje velká náboženská a intelektuální svoboda. Přestože chudí lidé číst a psát běžně neumí, je gramotnost a vzdělání na vysoké úrovni. Je užíván tisk na papír či pergamen (z vyřezávaných dřevěných destiček), hlavně pro nejrůznější oznámení, ale i poezii. Poezie je totiž nejuznávanějším druhem umění. Poezie patří k dobrému vzdělání, musí ji ovládat jak veřejné osobnosti, tak státní úředníci či dokonce kurtizány.

Magie je poměrně rozšířená, i když hodně regulovaná. Nejvýznamnější mudrcové a mecenáši jsou posedlí hledáním elixíru věčného života. Alchymisté zkouší míchat kdeco, a po nejrůznějších dryjácích je celkem poptávka. V oblasti víry jsou důležité nauky o posmrtném životě a duších předků. Nebožtíka je potřeba správně vybavit na onen svět, a také mu pravidelně vyplácet peníze, které mu na onom světě zajistí dobrý posmrtný život. Jinak by se zemřelý vracel na tento svět a škodil. Strach z duchů je velmi rozšířen, před vchody do domů se staví zdi duchů. Ty zásvětním bytostem brání ve vstupu. Takovou zeď je totiž třeba obejít obloukem, kdežto duchové chodí pouze rovně, a tak se o zeď zastaví. Vše spojené se smrtí je obecně považováno za nečisté, což se odráží třeba na pověsti katů a řezníků. Jatka musí být skryta, aby ani náhodou nebyl možné pro nezvaného, spatřit akt usmrcení zvířete.

Veřejný život je plný nejrůznějších obřadů a slavností. K oblíbeným kratochvílím patří vystoupení hudebníků, akrobatů, tanečníků a jiných kejklířů, divadelní představení, přednesy poezie a také různé sportovní aktivity – lukostřelba, lov, koňské pólo, fotbal, kohoutí zápasy a velmi oblíbené přetahování lanem.

Z hlediska tradičního společenského uspořádání je pro každého člověka základem jeho rodina. Toto uspořádání se týká nejen rodiny pokrevní, ale i všemožných nepříbuzenských vztahů. Například pokud vznikne opravdu pevné přátelství, přátelé se oslovují bratříčku či sestřičko. Důležitým fenoménem je guan-xi (guanši), což je síť osobních vztahů, kterým běžně dávají lidé přednost před oficiálními vztahy. Takže vedle obrovského oficiálního byrokratického systému říše je zde jakási paralelní struktura osobních vztahů, které jsou sice přísně vzato korupční, ignorující oficiální hierarchii, ale jsou zcela běžné. Altruismus není ve společnosti nijak zvlášť ceněn a pěstován. Guan-xi je proto postavena na reciprocitě, takže vždycky něco za něco. Člověk tkví ve složité síti vzájemných laskavostí a dluhů. Největší přízni se těší ten, komu je zavázáno co nejvíce ostatních.

Model rodiny se promítá i do veřejných vztahů. Neuposlechnutí vůle rodičů je jedním z nejhorších společenských prohřešků. Ve vzájemných vztazích je vždy tím úctyhodnějším (se vzrůstající důležitostí): muž oproti ženě, starší oproti mladšímu, výše postavený proti níže postavenému. Císař je obecně vnímán jako otec všech a tím pádem jako nejvyšší pozemská autorita, jejíž vůli se v žádném případě nesmí odporovat.

Navzdory četným svobodám je společnost silně hierarchizovaná a každý musí vědět, kde je jeho místo. Ve vzájemném kontaktu dvou osob je většinou jedna společensky nadřazená druhé. Od těch níže postavených se očekává uctivost a podlézavost, od výše postavených se očekává přezíravost, pohrdání až hrubost.

Družina a postavy

Vaše postavy jsou součástí družiny, která je pohromadě prakticky odjakživa. Společně jste vyrůstali v malé vesničce (Baojin Da Džichuei) na východě Říše Nebeského draka, v provincii rodu Liang. Život tam byl tvrdý a nuzný. Těžko říct, koho z vaší party jako prvního napadlo utéct a protloukat se na vlastní pěst. Když vám bylo okolo deseti let, přišlo vám to jako skvělý nápad.

Nejdříve jste prostě jen putovali divočinou, jedli jste co džungle dala, občas jste po nocích kradli ve vesnicích. Hlavně abyste byli co nejdále od rodné vsi, od rodičů, kterým jste snad byli jen na obtíž. Po nějaké době jste si troufli i do města, kde jste se za pochodu učili pouliční triky a fígle metodou pokus – omyl. Zpočátku spíše jen omyl a kolikrát vám pořádně teklo do bot. Proto jste také vystřídali pěknou řádku měst, než jste zakotvili v hlavním městě říše, desetimilionovém Čchang-Anu. Tam vám půda pod nohama trochu vychladla. Mezi tolika lidmi bylo přece jen lehčí se někam zašít, když se zrovna nedařilo. Jednu výhodu jste ale vždycky měli. Mohli jste se spolehnout jeden na druhého. Díky přátelství, vzájemné důvěře a talentu k nejrůznějším zločinům jste si nakonec svoje místo mezi galérkou našli.

Je to už deset let, co jste dostali nabídku, která se neodmítá – stát se členy Bílého Lotosu, obchodnické skupiny neurozených, se svérázným pohledem na zákony Říše, s více než dvousetletou tradicí. Ukázalo se, že fungujete jako skvěle sehraný tým. Rychle postupujete v hiererchii syndikátu, a ten na vás spoléhá čím dál víc. Konečně jste našli rodinu, které nejste na obtíž, a kde rozhodně netřete bídu s nouzí. Právě naopak – je vám necelých 25 let, máte za sebou přibližně tři desítky (víceméně) úspěšných práciček napříč Říší, které Bílému Lotosu vydělaly spousty peněz. Jste na svoje činy pyšní, a rádi je při každé vhodné příležitosti dáte k dobru.

Práce a úkol pro Bílý lotos

Žít si na vysoké noze, to byl vždycky váš společný sen. Díky Bílému Lotosu si užíváte luxusu měrou vrchovatou. Za to jste svojí nové rodině vděční a nehodláte na tom nic měnit. Syndikátu se zase hodí vaše improvizační schopnosti – jste schopni úspěšně dokončit úkol i mimo zázemí a sítě kontaktů v hlavním městě, nebo na území konkurenčních organizací. Práce v utajení či přestrojení je vaším denním chlebem, nechcete přece, aby se o vaší pravé identitě dozvěděl každý. Přece jen, ne vždycky jednáte v rukavičkách. Vaše největší devíza? Nekladete zbytečné otázky, rodina si přece věří. A co zákon? V tom máte jasno, ten je jenom pro ty, kteří nemají žádné ambice. A vy byste to v Bílém Lotosu rádi dotáhli až na vrchol.

To všechno směřovalo vaše kroky nevyhnutelně a nezadržitelně k vašemu současnému úkolu, který je bezesporu tou největší výzvou, před kterou jste profesně kdy stáli. Unést princeznu jednoho ze sedmi nejvýznamnějších rodů. Šai Li z rodu Jin, během její cesty na tradiční Pivoňkový festival. Proč? To se neptáte. Stejně jako jste se neptali nikdy předtím. Prostě vás o to požádali. Potěšíte svoji novou rodinu i tentokrát? Čeká vás další sláva a uznání, větší než kdy dříve?

Podrobnosti o svém úkolu se dozvíte v posledním Hvězdolesku, už teď ale víte, že únos princezny Šai-Li bude nejlepší provést v okolí velkého zájezdního hostince Unavený Poutník, který leží na cestě z paláce Jinů na Pivoňkový festival (jde o část Hedvábné stezky). Spolehlivý zdroj vám dal echo, že se tam princezna s doprovodem na své cestě na pár dní ubytuje. Jak to přesně provedete, to ještě nevíte. Během svých úspěšných zločineckých let jste se totiž naučili jedno – vždycky poznej protivníka, než se s ním pustíš do křížku. A o princezně a jejích strážcích toho zatím moc nevíte. Pravidlem ale bývá, že se urození a bohatí lidé obklopují početným doprovodem. V případě samotné princezny bude ostraha o to pečlivější. Proto jste se rozhodli, že zjistíte co jen zvládnete a podle toho zinscenujete finální akci. Takže shrnuto, chvíle klidného života v přepychu jsou na nějaký čas ty tam. Další práce mimo Čchang-An, další práce v utajení. Přece jen, jako banda po zuby ozbrojených lapků byste byli nápadní až příliš. V jakém přestrojení vás nic netušící obyvatelé potkají tentokrát?

info@gamecon.cz
© 2022 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook