zpět na mistrovství v DrD

Informace k dobrodružství

Obrázek z Artstation.com (odkaz)

INFORMACE K DOBRODRUŽSTVÍ TURNAJE 2024 PŘIPRAVUJEME - TEXT NÍŽE SE JEŠTĚ BUDE MĚNIT

Můžeš si stáhnout následující dokumenty:

Poznámka k textům: Ze zkušenosti víme, že se čas od času v textech objeví chybka a nebo na něco důležitého zapomeneme. Informace proto průběžně upravujeme. FINÁLNÍ verze dokumentů bude na těchto stránkách nejpozěji 31. června 2024. Po tomto datu se již nic měnit nebude.

Úvodem

Na této stránce nalezneš informace k dobrodružství. Průběžně budou přibývat tzv. Mořešumy, krátké texty, které vás ještě více uvedou do děje. Určitě jim věnujte pozornost, budou vám být při hře k užitku.

Nepřehlédněte též stránku Organizace turnaje, kde se dozvíte konkrétní pravidla pro tvorbu postavy a další náležitosti turnaje. S případnými dotazy se obraťte emailem na organizátora Mistrovství a zároveň autora dobrodružství Guffa.

Upozornění: Turnaje se lze zúčastnit i bez znalosti níže uvedených informací. ALE váš postup dobrodružstvím bude značně zdržován vyptáváním se a doplňováním si informací o reáliích. Zcela jistě se budete hůře orientovat v příběhu a vaše šance na vítězství tak bude menší. Pokud se ale specifických reálií chytnete, pomůžete budování atmosféry hry, budete příběhem a postavami více „žít“ a věříme, že dobrodružství tím bude zajímavější pro vás i PJe.

Reálie

Mlžné ostrovy

Celé dobrodružství se bude odehrávat v novém fantasy světě – archipelagu Mlžné ostrovy.

Mlžné ostrovy jsou volné společenství 16 ostrovů, které jsou nesmírně rozmanité, co se týče přírody, obyvatel, pravidel i forem vlády. Společné mají pouze to, že v některých záležitostech uznávají svrchovanost místodržícího a jeho rady sídlící na Centrálním ostrově ve městě Stone.

Jedná se o čistě pragmatické rozhodnutí – spolupráce v obchodních záležitostech a někdy třeba ve vymáhání práva je pro jednotlivé ostrovní oblasti výhodná. Míra spolupráce se u jednotlivých částí souostroví výrazně liší, obecně platí, že čím blíže jsou dané oblasti Centrálnímu ostrovu, tím užší je kooperace. Centrální ostrov je největší a nejvyspělejší. Kromě sídelního města Stone se zde nachází i několik dalších velkých měst, z nichž nejvýznamnější jsou přístavy Corlagon, Galsor a Greydocks.

Ostrov Markham

Markham patří k méně rozvinutým oblastem Mlžných ostrovů. V současné době je osídlena vesměs jen jeho východní část, kde se nachází sídelní město a také celkem prosperující přístavy Breedsmouth, Evenmorn a Veilport. Východní část je úrodná, uživí se zde i mnoho menších vesniček.

Předěl mezi východem a západem tvoří Havraní hvozd, na jihu se jedná o klasický smíšený les s mnoha průseky a malými vesničkami uprostřed hvozdu. Na jižní část hvozdu navazuje vysočina s minimálním osídlením. Sever hvozdu je už po mnoho desetiletí mrtvý, staré duby shnily v důsledku rozšiřování Elgarské bažiny. Mokřady jsou nehostinným místem, kam se uchylují vyděděnci.

Západ ostrova Markham tvoří chladná kamenitá poušť, která není vhodným místem k životu, ale podle posledních zpráv trpaslíci na několika místech vybudovali osady a vznikají zde první průzkumné doly, jelikož se rozkřiklo, že je oblast bohatá na stříbro.

Z politického hlediska Markham úzce spolupracuje s Centrálním ostrovem a podléhá rozhodnutí místodržícího a rady. Jednotlivá města mají částečnou svrchovanost a svou autoritu uplatňují i ve svém okolí za hranicemi města. Západní část je v tomto ohledu dosti svébytná a neplatí tam skoro žádná pravidla, respektive nejsou kapacity ani vůle tam nějaká pravidla vymáhat.

Město Markham

Markham je rušné město, které obklopují hradby. Bohatá severní část města nabízí veškerý komfort a bezpečí, zbytek města ovšem tak výstavní není. Nejchudší je západní část města, kde je ghetto, v němž žijí kudůci.

Tato rasa je v Markhamu považována za méněcennou a dlouhodobě je utlačována. Místní starostové kvůli tomu už léta vedou spory s radou ve městě Stone. V posledních letech nedošlo k žádnému velkému a krvavému konfliktu, ale drobné potyčky mezi kudůky a ostatními obyvateli města jsou na denním pořádku. Město vede starosta, ale některé pravomoci jsou delegovány na Centrální ostrov. Například místní soudci nemohou řešit hrdelní zločiny, takže ti, kterým hrozí poprava jsou převážení do Stonu.

Náboženství

Na ostrově Markham není žádné převládající náboženství, často se liší podle rasy nebo povolání. Ve vesnicích na pobřeží mnoho lidí vzývá mořská božstva, na hranicích s Havraním hvozdem mají lidé úctu k přírodě a druidům jako jejím ochráncům. Ve městě Markham jsou lidé nábožensky spíše chladní, jediný větší chrám tu má monoteistická církev Stvořitele, která je dominantní na Centrálním ostrově.

Magie

Magie je na Markhamu známá a používaná, její použití není nijak penalizováno, pokud není využita k nekalým účelům. Pokud je magie použita třeba ke krádeži, napadení a podobně, je to bráno jako přitěžující okolnost a soudci bývají v takovém případě dost přísní.

Družina

Družina je ve službách soudce Sparka ze sídelního města Stone. Zařizuje pro něj úkoly na západním pobřeží Centrálního ostrova a nově také na ostrově Markham. Tentokrát je úkolem družiny dopravit v pořádku z Markhamu do Stonu několikanásobného vraha Tarina (viz jeden z Mořešumů), který tu má být odsouzen k smrti. Jedním z úkolů je i zajistit veškeré dostupné důkazy, které v Markhamu proti Tarinovi získali místní.

info@gamecon.cz
© 2024 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube