Veřejné vyjádření

GameCon, 7. prosince 2021

Přátelé a kamarádi,

chtěli bychom se s Vámi podělit o některé informace týkající se organizace GameConu a nabídnout bližší vysvětlení pro ty z Vás, kteří „něco zaslechli“ a rádi by naše vyjádření k věci.

V průběhu letošního roku jsme dostali žádost z jisté veřejně působící skupiny o vyloučení jednoho z účastníků GameConu pro jeho údajné nevhodné chování mimo GameCon. Žádost nám byla doručena anonymně, bez jakékoliv bližší specifikace onoho údajně nevhodného chování a bez možnosti ověření její věrohodnosti. Naše neochota jednat proti účastníkovi na základě takové žádosti a snaha získat více podkladů vedla ke stupňujícímu se tlaku ze strany vedení dané skupiny. Docházelo ke značnému emočnímu nátlaku na jednotlivé organizátory a šíření negativního PR a nepravdivých informací o GameConu na sociálních sítích. Účastníci byli odrazováni od účasti na GameConu a na vypravěče bylo na základě nepravdivých informací naléháno, aby účast na poslední chvíli odřekli. V průběhu jednání nám byl dodán bližší popis údajného chování, bohužel opět zcela anonymní, fakticky neověřitelný a bez spojitosti s děním na GameConu.

Takovýto nátlak na GameCon a jeho organizátory považujeme za naprosto nepřijatelný a chceme se proti němu velmi ostře vymezit.

Bez ohledu na tento přístup k nám jsme se celou záležitostí velmi vážně zabývali jak na Radě, tak na podzimním srazu Valné hromady. Před srazem jsme se snažili vyjasnit si se zástupcem žádajících, kteří nás tou dobou v dané věci znovu oslovili, jaké podklady můžeme Valné hromadě předložit. Namísto podkladů k původní věci jsme však obdrželi novou žádost, tentokrát o vyloučení organizátorů, se kterými mají tyto osoby ideový spor nesouvisející s GameConem. Ta byla navíc plná nepravdivých informací. V zájmu dosažení svých cílů se dané osoby začaly také zákulisně obracet na jednotlivé členy spolku a prostřednictvím dalších nepravdivých informací na ně vyvíjely nátlak ve snaze ovlivnit dění v organizačním týmu.

Celkový nekorektní přístup a opakované předkládání a zveřejňování nepravdivých informací v nás vyvolaly pochybnosti o důvěryhodnosti původní žádosti. Po zkušenostech, kdy bylo řešení údajně závažného problému náhle nahrazeno řešením osobního sporu, si navíc musíme klást otázku, jak moc mohou být předkládané informace a jednání lidí zkreslené a ovlivněné jejich subjektivním prožíváním situace.

Na srazu jsme celou problematiku důkladně prodiskutovali a jako tým jsme se jednoznačně shodli na tom, že GameCon nemůže sloužit jako jakýsi společenský soudce hodnotící své účastníky, natož jako vykonavatel jakýchkoliv trestů za jednání nesouvisející s účastí na GameConu. I tato současná zkušenost nám ukázala, že tyto role nám nepřísluší a s nimi související odpovědnost nemůžeme přebírat – k tomu jsou orgány a osoby mnohem povolanější.

GameCon se může zabývat pouze podněty a stížnostmi přímo souvisejícími s děním na akci nebo s organizačním týmem a v ostatních případech pouze věrohodně podloženými stížnostmi, které se týkají závažných skutečností, jež by mohly ohrozit bezpečí účastníků. Za věrohodný podklad však nemůžeme považovat pouhá tvrzení třetích stran nepodložená například rozhodnutími či alespoň průběžným postupem relevantních orgánů, nezávislou profesionální žurnalistikou, apod.

V této souvislosti Vás rovněž chceme ujistit, že problematiku bezpečnosti akce a fyzického i psychického komfortu účastníků považujeme za velmi důležitou a věnujeme se jí dlouhodobě, včetně provádění preventivních kroků. Všem účastníkům je k dispozici podpora nebo možnost obrátit se na nás prostřednictvím Infopultu, Zdravotníka nebo Spřízněné duše (v případě potřeby psychologické podpory), jednotlivých organizátorů nebo prostřednictvím anonymních dotazníků.

Díky, že jste dočetli až sem, a těšíme se na viděnou na dalším ročníku, který se i za současných okolností pokusíme opět zorganizovat s maximálním důrazem na Vaši bezpečnost.

Rada GameConu

info@gamecon.cz
© 2024 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube