Naše vaše zpětná vazba: Legendy klubu dobrodruhů

Petr „Sirien“ Mazák, 14. ledna 2014

Legendy klubu dobrodruhů (dále LKD) měly letos první ročník a o to důležitější pro nás váš feedback byl. Samotný nápad vytvořit „klání“ v RPG Příběhy Impéria, jež jsou prostředím zasazené do viktoriánské Anglie a u mechanik se hodně inspirovali v systému FATE, vznikl až v půlce organizace Gameconu 2013, takže na jejich přípravu bylo méně času, než by si zasloužily, přesto z vašich odpovědí vyplývá, že se je podařilo zvládnout poměrně dobře. Jsme rádi, že se valné většině z vás líbily a rádi říkáme, že s nimi tedy můžete takřka určitě počítat i v dalších letech.

Nejprve ke stinným stránkám:

Největší chybou letoška bylo bezpochyby zmatečné vyhodnocení vzniklé malým organizačním chaosem přímo na místě a následným nedostatkem času. Dovolte mi tedy na úvod hodnocení více objasnit: všechny skupiny byly bodovány v kategoriích roleplayingu, vzájemné spolupráce a tvorby příběhu – v těchto kategoriích a v tomto pořadí byly také nakonec oceněny. Na příští rok plánujeme věc trochu více promyslet a systém hodnocení zveřejnit dostatečně dopředu.

Hlavní letošní problém byl především v tom, že se ne zcela podařilo naplnit záměr v návaznosti skupin hrajících v určité lokaci. Většina z vás psala, že jste působení svých předchůdců zahlédli, ale vaši hru moc neovlivnilo. Vymýšlíme tedy (a již máme nemálo hezkých nápadů), jak příští rok lépe zařidit, aby první skupina opravdu citelně ovlivnila skupinu následující a LKD tak obsahovaly více interakce mezi všemi hráči. Kromě toho se vám pokusíme i nějak představit skupinu, jenž hrála lokaci před vámi, abyste si s nimi to, co vám přenechali, mohli vyřídit někde venku (například na Paintballu).

Nepříjemný a nechtěný chaos vládl v samotném přihlašování na LKD, zejména na druhý běh (sobota + neděle). Bylo nám to nepříjemné a ještě jednou bychom se rádi omluvili těm z vás, které to zasáhlo. Na příští rok je už přihlašování lépe promyšleno a bude přeneseno na automatický a transparentní systém přímo na webu, který si předtím, slibujeme, sami pořádně vyzkoušíme, takže už vše bude probíhat hladce.

A teď ty méně nepříjemné záležitosti:

Naše Vypravěče moc potěšilo, že jste z valné většiny hodnotili jimi předpřipravené postavy velmi kladně. Mnoho z vás, zejména těch, co již znáte Příběhy Impéria nebo alespoň herní systém FATE nicméně zmínilo, že by jste rádi možnost připravit si postavy podle svého. Příští rok se vám to pokusíme umožnit.

Ohledně způsobu volby lokace/vypravěče pro druhé kolo panovala ve vašich odpovědích výborná anarchie, uvažovali jsme o tom, že bychom to vyřešili pomocí Last Man Standing / Death-mach variace v Capture the Flag – ten z vás, kdo zbyde jako poslední, určí, jak se to bude dělat (zcela vážně, podařilo se vám neshodnout se takřka vůbec na ničem). Způsob výběru druhého kola tedy zůstává stále nejistý a nejspíše zvolíme takový, který nám umožní nejlépe podpořit celkový koncept LKD (tedy zejména navýšit interaktivitu mezi jednotlivými skupinami). Jediné, na čem jste se z většiny shodli, bylo, že si přejete výběr činit až na Gameconu, čemuž se z výše uvedeného důvodu rádi podřídíme.

Počet hráčů byl letos nastaven na 6 kvůli větší kompatibilitě se skupinami v Mistrovství DrD. Ukázalo se však, že FATE a DrD opravdu nejsou v tomto směru moc srovnatelné systémy, takže počet hráčů bude příští rok změněn z letošních maximálně šesti na rozsah minimálně tří a maximálně pěti. Hráči tak budou mít více prostoru a vypravěči se ve hře budou snáze orientovat, což věříme vyřeší pár menších problémů, které se letos párkrát objevily.

Zároveň bych vám tímto rád slíbil, že když už máme mnoho zkušeností a informací od vás samotných z tohoto úvodního ročníku a pro změnu celý další rok na přípravu, tak samozřejmě zapracujeme na napravení a zahlazení dalších dílčích problémů, které se místy objevily, ať už z nedostatku času na přípravu nebo protože jsme je vůbec nepředvídali (jako např. místy se vyskytující odchylky v pravidlech u jednotlivých vypravěčů, dřívější vypsání termínů, lepší dodržování stanoveného času atp.)

Pokud vás k LKD napadlo cokoliv dalšího, budeme rádi pokud se nám dodatečně ozvěte jakýmkoliv způsobem, uvítáme všechny návrhy i případnou další kritiku.

V průběhu ledna a února jsou plánovány organizační srazy k ujasnění detailů a o jejich výsledcích vás budeme určitě informovat.

Ještě jednou bychom zdůraznili, že jsme moc rádi, že jste se rozhodli LKD zkusit v tak velkém počtu a jsme ještě radši, že jste si je podle vašich reakcí užili a těšíme se, až si s vámi zahrajeme příští rok znovu :)

Na tomto místě mi dovolte ještě jednou a veřejně poděkovat bratrům Ecthelionům, autorům Příběhů Impéria, za jejich ohromnou podporu pro LKD, stejně jako všem Vypravěčům, kteří byli ochotní jít letos pořádat program, který byl v podstatě čistý experiment bez jistého výsledku.

info@gamecon.cz
© 2024 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube