Kde jste komoráky aneb strasti larpové linie

Elena Szolgayova, 5. června 2017

Larpy se za posledních osm let etablovaly jako důležitá součást Gameconu, bez které si mnozí svou účast na něm ani neumí představit. Elen se v následujícím textu zamýšlí nad problémy, které larpovou linii, jejíž je šéfkou, tíží.

Predgameconová larpová bilancia

Larpy sa na Gamecone uvádzajú od roku 2009, keď ich bolo v programe 7. Celkový počet aktivít sa odvtedy na GC viac ako zdvojnásobil, larpová sekcia rástla ešte rýchlejšie, minulý rok sme uviedli 33 hier (včetne opakovaní). Tento rok ale v larpoch tento rastúci trend nebudeme schopní dodržať.

Zatiaľ máme v programe „iba“ na 22 larpov a cez 30 sa veľmi pravdepodobne nedostaneme. A nie je to z dôvodu, že by sme sa nesnažili. Práve naopak, oslovili sme skoro 80 autorov a autoriek (čo je asi o tretinu viac ako v roku 2016). Napriek tomu sme sa nepriblížili k číslam z minulého roka. Prečo to tak je? Dôvody sú rôzne.

Komorákov vzniká menej

O tomto v poslednej dobe celkom často elaborujú rôzni členovia larpovej komunity (Jeden starší článok ta túto tému nájdete na larpy.cz) a neexistuje úplná zhoda, prečo to tak je. Faktom je, že podľa larpovej databázy vzniklo v roku 2016 o štvrtinu komorných larpov menej, ako v roku 2013, keď produkcia zaznamenala lokálne (dúfam) maximum 44 novo zadaných komorných larpov. Za rok 2017 je v databázi zatiaľ zaznamenaných 5 nových komorákov. Medzi dôvody asi patrí vekový posun komunity a prenesenie záujmu k skôr výpravnejším hrám. Keď si poviete, no ... ale čo tie hry, ktoré už sú, prečo ich neuviesť znova? Ľudia, ktorí sa tvorbou larpu zaoberajú dlhšie sa vo svojej tvorbe väčšinou posunú ďalej, a preto už často nechcú uvádzať svoje staršie hry. A niektorých uvádzanie stále toho istého prestane baviť, venujú sa už iným veciam.

Sú prázdniny, ľudia prázdninujú.

Alebo skôr organizujú iné akcie, ktoré sa už s GameConom tradične kryjú a sú pre nich viac srdcové ako GC (je to šokujúce, ale aj to sa stáva). Tento problém by samozrejme do určitej miery nastal každý rok nezávisle od termínu a nezostáva nám nič iné ako sa s tým zmieriť.

GC je „iný“ ako larpové festivaly

Pod „iným“ v tomto kontexte myslím predovšetkým o systém odmeňovania, ktorý na larpových festivaloch funguje väčšinou inak (bežná festivalová prax je, že uvádzač dostane vyplatených x korún za hráča a uvedenie larpu, zatiaľ čo na GameCone sa odmeňuje formou zliav a kreditu čerpateľného na iné aktivity) a veľa uvádzačov ho na GC vníma ako menej atraktívny. Dalo by sa diskutovať, ako je to správne, či je nejaké ideálne riešenie a tvrdiť, že ľudia by mali uvádzať svoje hry z lásky a nie za odmenu. Faktom ale je, že tento systém niektorých larperov od uvedenia svojich hier odrádza.

Hráčska disciplína

Priznajme si to, disciplína hráčov larpov na GC je často biedna. Či sa už jedná o kostýmy alebo dochádzku (obzvlášť po sobotnej párty). A z pohľadu organizátora, ktorý vytvorí larp, vyžadujúci, aby si hráči doniesli kostýmy, alebo dokonca prečítali nejaké informačné materiály dopredu, je odradzujúce, keď na hru prídu nepripravení hráči v tričku a teniskách. Problém s kostýmami sa dá podľa mňa čiastočne vysvetliť tým, že niekto, kto ešte larp nehral, si neuvedomuje, ako vážne má brať výzvu „doneste si na hru nasledovné vybavenie“ a veľmi sa tým nezaoberá. Toto môže uvádzača frustrovať, larpy často budujú na atmosfére, ktorá závisí od znalostí pozadia histórie postáv, ale tiež vizuálnej formy, kostýmov a rekvizít, a preto vyžadujú od hráčov určitú mieru prípravy.

Čo sa s tým dá robiť?

Myslím, že riešenie súčasného stavu je tak trochu beh na dlhú trať, pretože problém viac menej vzniká kvôli stretu názorov dvoch rôznych zabehaných komunít, ktoré majú obidve odlišnú a zároveň správnu predstavu o tom, ako by veci mali fungovať. Ja by som bola rada, keby GC bol naďalej miestom, kde si prvohráči budú môcť hry ošahať a vyskúšat si, čo je to zahrať si larp. Ale tiež aby uvádzači k nám chodili uvádzať svoje hry radi a neboli frustrovaní výsledkami svojho úsilia. Aby to bolo od účastníkov GameConu pre všetkých, čo na GameCon prídu. Výsledok samozrejme do značnej miery tiež závisí na samotných hráčoch a zlepšení ich hernej disciplíny. A tiež sa asi budeme musieť zmieriť s tým, že momentálne to vyzerá, že aj tak tých larpov asi bude menej, pretože ich proste momentálne menej vzniká (a ako sa dá riešit tento problém je téma na diskusiu sama o sebe).

info@gamecon.cz
© 2023 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube