Na co se můžete těšit v programu Epických deskovek 2017

Martin „Smaug“ Dvořák, 15. února 2017

Ahoj, GameCon 2017 se pomalu blíží a jeho součástí bude již tradičně programová linie Epických deskovek. I letos si tedy budete moci vyzkoušet nové zajímavé hry pod dohledem našich zkušených vypravěčů, případně si znovu zahrát své oblíbené složitější deskovky, na něž bývá často obtížné najít v průběhu roku čas a spoluhráče.

Níže bychom Vám chtěli představit, co Vás tento rok v linii Epických deskovek čeká nového.

Prokletí slova „epické“

Nejprve krátce k celkové koncepci linie. Ve zpětné vazbě na ročník 2016 jsme obdrželi několik reakcí, že některé hry zařazené v programu nebyly dostatečně epické. Museli jsme si proto položit otázku, jak lze pojem „epičnosti“ chápat. Mělo by se jednat o hry dlouhé a náročné, o hry atmosférické a se silným příběhem, nabízející epický zážitek, nebo prostě o dobré deskové hry?

Je nutno připustit, že původní myšlenka Epických deskovek byla představit nováčkům těžko přístupné hry, splňující všechna tři výše uvedená kritéria. Z hlediska deskovkářské terminologie se vesměs jednalo o „ameritrash“ nebo válečné hry; tedy nikoliv suchá pravidlově zaměřená „eura“. V průběhu let však spolu s přibýváním počtu aktivit docházelo k rozvolňování uvedeného pojetí a poté, co jsem v roce 2015 linii převzal, jsem kladl důraz hlavně na kvalitu hry jako takové, nikoliv na to, jak daná hra zapadá do celkové koncepce. V posledních letech jsme se proto nebránili uvést v rámci naší linie i některé eurohry, jednalo-li se o dostatečně zajímavé kusy.

Z výše uvedených důvodů jsme uvažovali o přejmenování linie, ale nakonec jsme tento nápad zavrhli. Název „Epické deskovky“ je už vžitý, zní dobře a alternativy typu „Organizované hraní deskovek“ působí kostrbatě. Je též třeba poznamenat, že i v loňském roce naprosto převažující část aktivit vypsaných v programu splňovala druhé výše uvedené hledisko (příběhovost), značná část splňovala i první hledisko (náročnost) a čistá pravidlová „eura“ představovala spíše okrajovou záležitost. Tento stav máme v plánu zachovat i pro letošní ročník a do budoucna. Abychom však účastníkům usnadnili posouzení, zda je pro ně konkrétní aktivita zajímavá, plánujeme více pracovat s typovým označením aktivit („tagy“) a zřejmě též přistoupíme k rozdělení seznamu aktivit na webu Epických deskovek dle podkategorií (viz dále).

Kam kráčíme?

Do budoucna bychom kromě opětovného uvedení některých oblíbených stálic chtěli linii Epických deskovek profilovat především třemi směry.

První z nich znamená částečně návrat ke kořenům, tj. k představování opravdu epických, složitých a dlouhých deskovek, s nimiž běžný hráč nepřijde do styku ani dnes, kdy jsou „ameritrashe“ jako např. Battlestar Galactica, Hra o trůny nebo Chaos in the Old World přeci jen mnohem známější a hranější než řekněme před pěti lety. Půjde např. o velké válečné hry jako Here I Stand či o Forbidden Stars. U těchto her je nutno počítat s tím, že si před hrou ani v průběhu první partie pravděpodobně nezapamatujete veškerá pravidla a hra se nemusí ve vymezeném čase stihnout odehrát celá – jedná se skutečně spíše o ochutnávku. Z tohoto důvodu zařadíme do programu pouze několik aktivit daného typu. Uvažujeme též o tom, že bychom některé extra epické aktivity pro větší počet lidí uspořádali se dvěma vypravěči, aby se mohli jednotlivým hráčům v průběhu hry více věnovat.

Dále bychom chtěli na GameConu předvádět zajímavé novinky různých deskoherních žánrů. Zde je ovšem třeba uvést, že novinka je relativní pojem, neboť hru musí být nějaký vypravěč schopen zabezpečit – bude se tedy jednat o hry vydané zhruba za poslední rok před konáním GameConu. Budeme se přitom zaměřovat především na zahraniční produkci, neboť překladová vydání a českou originální tvorbu prezentují naši partneři přímo v deskoherně.

Konečně bychom pak chtěli na GameConu nabídnout atmosférické „de luxe“ verze klasických deskovek, obohacující herní zážitek např. o tématickou hudbu, rekvizity, kostýmy apod. Je nicméně otázkou, kolik takových her se podaří do programu obstarat, jelikož se jedná o aktivity na pomezí deskovky a rpg, kladoucí značné nároky na vypravěče a jeho přípravu. Velmi proto uvítáme zájem o odvedení tohoto typu aktivity z Vaší strany.

Pokročilí pokračují

Zpětná vazba na loňskou novinku „Epických deskovek pro pokročilé“ byla převážně pozitivní a proto ji plánujeme zachovat i v letošním roce. Z loňských zkušeností vyplynulo (zřejmě nepříliš překvapivě), že daný koncept funguje u osvědčených, všeobecně oblíbených pecek, na méně známé nebo nové věci se hráči v režimu pro pokročilé nepřihlásí. Na základě zpětné vazby pravděpodobně vypíšeme Battlestar Galacticu, Hru o trůny a Arkham Horror. Rádi bychom se Vás touto cestou dotázali, o jaké další hry byste měli v režimu pro pokročilé zájem a zda preferujete hrát Battlestar Galacticu pouze v základní verzi nebo včetně rozšíření, popř. s kterými z nich. Případné návrhy nám můžete sdělit prostřednictvím Vašich komentářů na facebooku.

Změna je život

Nakonec jedna organizační záležitost. Vzhledem k organizaci Parconu v rámci GameConu a rozšíření Wargamingu dojde (pouze v tomto roce) k přesunu Epických deskovek do jiné budovy. Ocitneme se tak sice dále od deskoherny, ale na druhou stranu bude k dispozici samostatná místnost pro každou aktivitu a tedy větší klid na hru. Omlouváme se za případné obtíže s přecházením mezi budovami a doufáme, že Vám to nový zajímavý program vynahradí.

info@gamecon.cz
© 2023 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube