Vyhodnocení dotazníků mDrD

Guff, 5. listopadu 2017

Obrázek z deviantart.com od Monique

Stejně jako v loni a předloni, i letos mohli hráči Mistrovství v Dračím Doupěti vyplnit dva dotazníky – papírový po každém odehraném kole a on-line dotazník po skončení GameConu. Na řádcích níže najdete vybraná čísla, která jsme z dotazníků vytáhli.

Všem, kteří dotazníky vyplnili, moc děkujeme za jejich čas a zpětnou vazbu!

Trocha obecné statistiky úvodem

Podrobnější statistiku si vedeme poslední tři roky. Z přehledu níže je patrné, že se nám daří udržet vysoký počet hráčů i družin v turnaji. Rok 2017 je mírně zkreslený tím, že družinu tvořilo 4-7 hráčů oproti běžným 5-8 hráčů.

Se změnou počtu hráčů v družině se pojí další tabulka. Průměrný počet hráčů v družině se z 6,5 dostal pod 6,0. Na jedné straně tato redukce nesnížila počet účastníků turnaje, na druhé straně však mírně odlehčila PJům v pánování (s méně hráči se lépe pracuje).

Hodnocení dobrodružství 2017

A jak hodnotili hráči letošní dobrodružství? Průměrná známka byla chvalitebných 2,1. Pro zajímavost doplním, že PJové hodnotili dobrodružství podobně známkou 2,5. Pro nás jasný vzkaz, že stále je na čem pracovat a je co zlepšovat.

Předpřipravené postavy byly jednou z novinek, které jsme letos vyzkoušeli. S napětím jsme očekávali hodnocení hráčů. Mezi PJi nepanovala shoda, zda-li tento krok není pro MDrD příliš kontroverzní. V roce 2015 se hráči v dotazníku vyjadřovali, že tvorbu postavy chtějí mít spíše ve svých rukou. Naproti tomu v roce 2016 již byli hráči více otevření možnosti zavedení předpřipravených postav.

Předpřipravené postavy se letos použily pro dotvoření příběhu. Postavy mezi sebou měly skryté konflikty a zároveň každá „dostala“ motivaci útéci z kirunského otroctví a postupovat dobrodružstvím směrem ke svobodě.

Výsledek dotazníku ohledně předpřipravených postav vidíte na grafu níže. K tomu jen dodávám pár poznámek:

Omezení magických povolání ve hře byla další novinkou turnaje. V družině mohl být maximálně jeden kouzelník, hraničář a alchymista. I zde většina hráčů hodnotí tento krok veskrze pozitivně.

Omezení magických povolání nám velmi dobře zapadalo do příběhu stejně jako nižší úroveň postav.

Nejčastěji se opakující poznámky k letošnímu dobrodružství z on-line dotazníků najdete níže v heslech:

Jaké chcete dobrodružství v roce 2018?

V rámci dotazníků jsme se hráčů MDrD ptali, jak by si představovali MDrD v příštím roce jak po organizační stránce, tak i z hlediska dobrodružství.

Opět nás mile překvapuje, kolik jsou hráči ochotni strávit přípravou na Mistrovství. Drtivá většina uvedla dvě a více hodin. Polovina pak více jak 4 hodiny.

Semifinále pro všechny. Ožehavá otázka po dvou letech, kdy byla tato novinka zavedena. Proč jsme vlastně tuto otázku pokládali? Důvod je prostý. Hraní semifinále pro všechny družiny znamená, že během sobotního dne musí každý PJ odehrát 10 hodin drd s tím, že ho neprodleně poté čeká ještě vyhodnocení družin kvůli postupům do finále, což je velmi vyčerpávající.

Zároveň se do semifinále dostávají družiny, které se již ve čtvrtfinále spolu s PJem trápily. Dle grafu níže je patrné, že většina z hráčů MDrD by si (logicky) přála zachovat semifinále pro všechny.

Jen doplním, že obdobné rozložení v odpovědích bylo u PJů. Finální rozhodnutí, zda budeme příští rok vyřazovat po čtvrtfinále, bude závislé především na počtu PJů.

Zkrácení semifinále na 4 hodiny. Další ožehavá otázka, která se dotýká především PJů při sobotním maratonu hraní. Zatímco v roce 2016 bylo 75% PJů pro zachování 5 hodinového semifinálového bloku, letos to již bylo pouze 60% PJů. To je v přímém rozporu s hlasování hráčů, kteří jsou (pochopitelně) pro zachování 5 hodinového bloku:

A jak by mělo podle vás vypadat dobrodružství 2018? Alespoň heslovitě:

info@gamecon.cz
© 2023 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube