Vyhodnocení dotazníků mDrD

Guff, 6. října 2015

Hráči Mistrovství v Dračím Doupěti měli letos příležitost vyplnit dotazníky týkající se organizace turnaje a samotného dobrodružství. V dnešním blogu vás seznámíme s výstupy z dotazníků. Zároveň jsme je doplnily o výsledky dotazníků, které vyplňovali samotní PJové.

Všem, kteří dotazníky vyplnili, moc děkujeme za jejich čas a zpětnou vazbu!

Upozornění: Následující text obsahuje velké množství čísel a grafů :-) Všechna čísla se vztahují k odevzdaným dotazníkům.

Jak jste hodnotili letošní dobrodružství

Po každém odehraném kole měli všichni hráči možnost se vyjádřit jednak k samotnému dobrodružství, tak i k PJům.

Celkem se nám vrátilo 255 vyplněných dotazníků za všechna kola. V procentech odevzdaných to bylo za jednotlivá kola:

Nutno podotknout, že někteří z hráčů považovali dotazník za zmatený a nevěděli si rady, jak ho správně vyplnit. Za to se omlouváme a pokusíme se být příště pečlivější v koncipování dotazníku.

Páteční čtvrtfinále bylo dle odpovědí nabité vtipem, roleplayingem. Nebylo příliš obtížné, zato časově velmi náročné. Co hráči vyloženě postrádali byla akce (boj).

Průměrné známkování PJů ve čtvrtfinále (jako ve škole):

Hodnocení čtvrtfinále

Sobotní semifinále bylo dle odpovědí více vyrovnané ve všech aspektech. Bylo obtížnější a stejně jako ve čtvrtfinále se hráčům nedostalo moc akce.

Průměrné známkování PJů v semifinále (jako ve škole):

Hodnocení semifinále

U nedělního finále se nám vrátilo příliš málo dotazníků na vytvoření relevantního hodnocení. Potěšily nás také slovní komentáře, které jsme obdrželi :-)

Něco o hráčích Mistrovství v DrD

A kdo vlastně letos hrál Mistrovství v DrD? Celkem vás hrálo 155 hráčů, organizovaných v 24 družinách. Dívek bylo lehce přes 18%. Průměrná družina měla 6,5 hráčů. Rozdělení velikosti družin je na následujícím obrázku:

Velikost družiny

Téměř polovina hráčů se účastnila Mistrovství čtyřikrát a více. Třináct hráčů odpovědělo, že hráli Mistrovství poprvé. Prakticky všichni hráči přijeli v rámci kompletních družin. Zkušenost hráčů, tj. jak dlouho hrají Dračí Doupě, je vyrovnaná:

Jak dlouho hrajete DrD?

Celkem překvapivé bylo pro nás zjištění, že většina hráčů hraje Dračí Doupě velmi zřídka, nicméně pro většinu je to preferovaná RPG hra.

Kolikrát za rok hrajete DrD?

Preferuješ DrD a nebo jinou RPG hru?

A kdybychom chtěli Mistrovství hrát v jiném systému (pravidla DrD již několik let nevycházejí), téměř polovina z vás by se Mistrovství dále neúčastnila. Nutno podotknout, že u PJů je to velmi podobné:

Jste (hráči) ochotni případně hrát v jiném systému než DrD 1.6?

Jste (PJové) ochotni případně hrát v jiném systému než DrD 1.6?

Kam by se mohlo Mistrovství posunout v příštím roce?

V online dotazníku jsme se hráčů ptali i na budoucnost Mistrovství. Byli jsme zvědaví, jak letos hráči hodnotili možnost zahrát si i sobotní semifinále. Z odpovědí téměř jednoznačně vyplývá, že „sobotní hraní pro všechny“ byl krok správným směrem. I PJové novinku hodnotili kladně, ačkoliv to pro ně znamenalo extra vytížení.

Chcete (hráči), aby měly všechny družiny možnost hrát sobotní semifinále?

Chcete (PJové), aby měly všechny družiny možnost hrát sobotní semifinále?

V souvislosti se semifinále jsme hráčům nadhodili otázku, zda-li by uvítali možnost výběru PJe na toto kolo. Celkem jednoznačná odpověď nás překvapila. Nicméně, stejnou otázku jsme si mezi PJi ještě nepoložili. V tuto chvíli ani nevíme, zda-li je to technicky (v rámci přihlašování) možné.

Uvítal(a) bys možnost volby PJ na sobotní semifinále?

Zajímalo nás také, zda-li je koncept světa Slunečního císařství pro hráče a PJe zásadní. Pro připomenutí, Sluneční císařství se objevilo na Mistrovství v DrD poprvé v roce 2010 (dobrodružství Pravdonošové). Každý následující ročník se dobrodružství odehrávalo v jiném kraji Císařství. V dotazníku jsme se ptali, jestli neuzrál čas pro změnu. Odpovědi obou dotazovaných skupin posuďte sami...

Jste (hráči) pro opustit koncept Slunečního Císařství?

Jste (PJové) pro opustit koncept Slunečního Císařství?

Delší dobu je také zaveden systém, kdy v družině jsou postavy na 6. úrovni, kromě „velitele“, který je na 8. úrovni a „zástupce velitele“, který je na 7. úrovni. Největší skupina hráčů si přála zachovat stávající úroveň postav, nicméně jsou tu i skupinky hráčů, které by si rády vyzkoušely hru s postavami na vyšších úrovních (9. – 16., 11 dotázaných by uvítalo i hru na 17. a vyšší úrovni – není z grafu patrné).

Byl bys pro hrát postavy i na jiných úrovních?

Dále jsme se ptali hráčů, co by řekli tomu, kdybychom jim předpřipravili postavy, které by byly „ušité na míru dobrodružství“. Většina hráčů uvedla, že si přeje vytvořit vlastní postavu, přičemž 45% si chce tvořit postavu se vším všudy (charakter, vybavení atp.) a 18% si chce vytvořit alespoň charakter:

Co bys řekl(a) tomu, že by součástí dobrodružství byly předpřipravené postavy hráčů ze kterých by sis vybíral(a)?

info@gamecon.cz
© 2024 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube