18.–21. 7. 2019 v Pardubicích
Nejste přihlášeni na web
Přihlásit / registrovat / obnovit heslo

Výběr aktivit
Typ
Rok
Obsazenost

Jakub „CrazyMys“ Míšek

popisek od vypravěče nemáme

Napínavý příběh mořských vlků tak, jak ho znáte. To vše doplněno o na scéně vytvářenou hudbu a improvizovaný zpěv. Pravý zpěv, pravé bofry, pravý rum!
deluxe
i pro nováčky
Alternativní historie
Piráti
Věk: 18+
Muzikál

Za časů anglického krále Karla II, kdy se Evropa pomalu vzpamatovávala ze třicetileté války a Španělsko bohatlo na zdánlivě nevyčerpatelných zásobách pokladů Nového světa, brázdily Karibik a přilehlá pobřeží lodě bukanýrů, námezdných rabiátů, pirátů z královského dovolení. Kapitáni španělských a francouzských obchodních lodí se třásli hrůzou, když měli proplouvat nebezpečnými vodami v okolí karibských ostrovů. Nejeden jejich náklad totiž padl do bukanýrských rukou, které jeho větší část dále předávaly anglické koruně. Jedním z nejslavnějších bukanýrů byl James „Scarecrow“ Belladona. Nejobávanější a nejúspěšnější kapitán, který se kdy plavil po Karibiku, a který neznámo kde ukryl veliký poklad nebeské ceny. Říká se, že i přes kulku, která Scarecrowa zasáhla, když byl přemožen nepřátelskou přesilou, je James Belladona stále mezi živými a zas a znovu se vydává nabýt své ztracené a snad i zatracené bohatství. Poklad Jamese „Scarecrow“ Belladony. A o tomhle pokladu a honbě za ním vypráví i náš muzikál… Bucañero.

Bucañero je larp z pirátského prostředí stylizovaný jako brodwayovský muzikál. Příběh plný klasických tematických klišé a zkratek zasazený zhruba do druhé poloviny sedmnáctého století začíná ve městě Port Royal a hráče zavede až za obzor na tajemný ostrov pokladů a možná i zpět.

Esenciální součástí hry je improvizovaný zpěv a živá hudba reagující na hráče a vedoucí je. Hudbě a hudebním mechanikám, které tvoří nedílnou součást hry, jsou věnovány workshopy před samotnou hru. Zpěvu se není třeba bát. Krom zmiňovaných workshopů hráčům v odbourání ostychu může pomoci i rum, který je v průběhu hraní podáván. Protože pirátská hra bez rumu jakoby nebyla. Navíc není v krajních případech vyloučena ani možnost volné mluvy, ač zpěv je silně preferován.

Bucañero je zamýšlen jako dramatický larp rozdělený do několika více či méně předem nastavených scén. Hra je tak do značné míry otevřená a překvapení v ní nemá až tak velkou roli. V mnoha ohledech však Bucañero stále nechává hráčům značný prostor k vlastnímu vkladu do hry. Žánrově se nejedná o tragédii, cílem je pobavit se zpěvem nejen pirátských písní, šermováním měkčenými zbraněmi a pitím rumu v divadelním prostředí se světly, kostýmy a hudbou.

Podmínkou účasti na aktivitě je komunikace s vypravěči e-mailem. Nejpozději týden po přihlášení vám vypravěči zašlou e-mailem dotazník, na jehož vyplnění budete mít 4 dny. Vypravěči vám následně podle dotazníku přidělí vhodnou postavu. Pro hru je zásadní, aby každému jeho postava maximálně sedla a vytvořila se tak fungující hráčská sestava. Vypravěči si vyhrazují právo vás ze hry odhlásit (nejpozději přes začátkem přihlašování na další vlnu), pokud nevyplníte dotazník nebo pokud už se pro vás nepodaří najít vhodnou postavu.

Více o hře: http://erinor.pilirion.org/

Sponzoři

Partneři