Mistrovství v DrD - Jak (ne)tvořit postavu

Guff, Lukáš, Garn, 30. června 2016

Letošní dobrodružství pro Mistrovství v Dračím Doupěti si zakládá na reáliích, které lze hrubě přirovnat k období osidlování českých zemí Slovany (6. století). Snahou autora dobrodružství je vytvořit zajímavé prostředí s jasným řádem, pravidly a atmosférou. Rádi bychom, abyste se při přípravě na Mistrovství pokusili tento svět s námi spoludotvářet. Přiložit ruku k Dílu můžete třeba tak, že si vytvoříte postavu, která bude do našeho světa zapadat. Mít postavu, které bude na několik dní vaším alter egem, se kterou budete takřka dýchat, to není k zahození. Nejlepší postavy uvedeme (samozřejmě s vaším laskavým svolením) jako ukázkové k letošnímu dobrodružství, které jako tradičně vyvěsíme po konci GameConu na web. Vaši Běsobijci a Běsobijkyně se tak mohou stát vpravdě nesmrtelnými!

Kdysi jsme napsali text, který obecně pojednával o roleplayingu na Mistrovství. V tomto blogu si ukážeme konkrétně na příkladech dvou postav, jak si (ne)tvořit postavy pro Mistrovství .

Ukazujeme charakteristiky, které nás, jako PJe, na postavách zajímají a které vám, hráčům a hráčkám, umožní lépe (a snad i zábavněji) projít příběhem.

Výhodou je psát v první osobě (já), stručně a výstižně, klidně heslovitě, obzvlášť, pokud je vaše družina početnější. Je dobré, pokud také velice krátce popíšete (např. v deníku vůdce družiny apod.), jak ve družině fungujete (např. kdo rozhoduje, kdo vyjednává atd.). Velmi též uvítáme tematické obrázky!

Níže uvedené položky najdete v deníku, který připravil PJ Garnlord. Garnlordův deník si můžete stáhnout zde a nebo jej najdete na stránkách Organizace Mistrovství v DrD v sekci Postavy. Můžete je samozřejmě připsat i do deníku svého. Máte-li už vlastní deník postavy, můžete jej směle použít a naším doporučením se jen inspirovat. Na formě deníku netrváme. Tedy až na deníky psané na toaletním papíru :-).

Postava první – všechno špatně

Luke Conan, kroll válečník

Co se nám nelíbí: Jméno postavy je jednak z angličtiny, ačkoli jsou reálie čistě Slovanské. Jednak odkazuje na jména známých filmových/knižních postav. Také upřednostníme název Smoljan, místo kroll.

Tvůj vzhled a první dojem, který budíš

Luke je velký hromotluk, který má svaly úplně všude. Má strašně drsný výraz, ale když se usměje, tak je docela fajn. Nejvýraznějším znakem je zeleně obarvené číro na jinak dokonale vyholené hlavě.

Co se nám nelíbí: Popis postavy na první dojem nezanechá ve čtenáři emoce, v hlavě si Luka nedokáže moc dobře představit. Nejvýraznější znak – číro – opět nezapadá do reálií. Žánr dobrodružství je hororový, zelené číro zavání spíše pokusem o parodii. Také je lepší psát o postavě, jako byste psali o sobě, nikoli „nezúčastněně“ o někom třetím.

Osobnost

Velký fighter, co vždycky vyhrává, do všeho jdu po hlavě, nikdy si do ničeho nenechám kecat, jsem velký sólista.

Co se nám nelíbí: Velký fighter není charakter postavy, stejně tak informace, že Luke vždycky vyhrává. Je velmi nepravděpodobné, aby byl běsobijec sólista, který si všechno dělá po svým. S takovým běsobijcem by žádný jiný běsobijec nechtěl nic mít.

Čemu neodoláš

Možnosti kuchnout něco novýho a velkýho, vidím běsa a už křičím do útoku.

Co se nám nelíbí: Asi žádná postava se nechce zbytečně vystavovat smrti. Ostatní Běsobijci by se s Lukem rychle rozešli, pokud by pro ně představoval riziko. Žánrem není epická fantasy, kde se běsové pobíjí po desítkách.

Nejvíce nesnášíš

Všechny ty vidláky, kteří nám dávaj jíst šlichtu, medovinu před námi schovávaj a dcérenky taky.

Co se nám nelíbí: Být běsobijcem znamená chránit rod. Není to titul, který opravňuje si brát, co se zlíbí. Je to poslání a odpovědnost být tím, kdo rozhoduje o (pře)žití rodu.

Čeho nejvíc lituješ

Že nemám ještě větší svaly.

Co se nám nelíbí: Přílišné zaměření na jeden aspekt nevytváří zrovna plastický charakter. Spíše se ptáme na mezilidské vztahy.

Z čeho máš strach

Že vyhladím všechny běsi ze světa a pak nebude do čeho píchnout.

Co se nám nelíbí Sice krásná obava, ale v příběhu se nijak neuplatní. Pro PJe je vhodné najít něco, čím může dobrodružství okořenit. PJ určitě informaci o „slabině“ vaší postavy nezneužije k tomu, aby ji mohl zabít. Naopak, může ji využít k vybudování atmosféry a vy budete moci slabinu uplatnit ve hře v rámci roleplayingu.

To nejlepší, cos kdy udělal(a)

Ve vzduchu jsem rozsekla čtyři brambory Žabikuchem na jeden švih.

Co se nám nelíbí Určitě úctýhodný výkon, ale pro dobrodružství zcela nepoužitelná informace.

To nejhorší, cos kdy udělal(a)

Tajně jsem svedl Krakovu dceru Tetku, která mě teď informuje o všech věcech :-)

Co se nám nelíbí Ač to v propozicích k dobrodružství není napsané, tak běsobijci nemají žádný vztah k Krakovi a jeho rodině. Navíc to působí plánovitě. Svědl jsem Krakovu dceru = můžu mít nějaké výhody v dobrodružství.

Pokud čaruješ, blíže popiš jak

Nepoužívám žádné čáry, jen svaly.

Co se nám nelíbí: Opět odkaz na film, který spíš působí jako pokus o vtip.

Historie tvých významných předmětů

Žabikuch 6/+12 Dostal jsem ho od šíleného černokněžníka, kterému jsem vyčistil cestu k podkladu od draků. Můžu ho používat jenom já, protože nikomu jinému to Žabikuch nedovolí a poseká ho na fašírku v případě pokusu o převzetí. Žabikucha pravidelně potírám kaší ze svěcené vody, stříbrným práškem a lístky vlčího moru.

Co se nám nelíbí Typicky „munchkinovský“ popis zbraně. Nastíněný původ je sice možný , ale nijak nepomáhá dotvořit atmosféru hry, právě naopak.

Tvůj původ a zázemí

Mám za otce Anakina, největšího asasína pod sluncem. Proto tak skvěle ovládá samurajský meč, nunčaky a jeho oblíbené dýky sai. Tuším, že moje matka, kterou jsem nikdy nepoznal, je princezna strašně bohatého rodu.

Co se nám nelíbí Kromě exotických zbraní, které v té době nebyly k mání jsou informace o původu nerealistické. Na území Slověnů žili Skřeci a tu tam se objeví kupec ze vzdálené země. Ale že by jen tak zavítal k Žáru nějaký potomek Asasína? Má informace o možném šlechtickém původu vliv? Jo a zlaťáky taky nejsou :-)

Díky čemu ses dostal(a) mezi běsobijce

(Družinu Běsobijců dala dohromady Kostislava, členy a členky postupně vybrala jednak na základě povahy a hlavně na základě skutků při plnění zkoušky dospělosti).

Mezi Slověny jsem se vetřel, když jsem jim předvedl svůj žabikuch v akci a sejmul tři běsi naráz. Kostislava mě hned chtěla do družiny Běsobijců a dokonce mi za to platí zlaťáky.

Co se nám nelíbí Motivace by měla být spíše nezištná. Být běsobijcem je poslání a ne honba za ziskem.

Tvá role ve družině

Zabíjet, zabíjet, zabíjet a dělat hustý vtipy.

Co se nám nelíbí Rolí se myslí i postavení v družině – vztah s ostatními běsobijci.

Tvým nejlepším přítelem či přítelkyní je

Samurajský meč alias Žabikuch – je to můj Milášek.

Tvým největším nepřítelem je

Běsi, běsi, běsi.

Co se nám nelíbí Otázka byla směřována na nejlepšího živého přítele či nepřítele mezi Slověny, ale budiž. Milášek je opět odkaz na známou knihu. Používáním slova Milášek by mohlo nenávratně zrušit atmosféru hry.

Životní motto

Zabíjet, zabíjet, zabíjet.

Co se nám nelíbí Informace neurčitá. Jde o zabíjení jako činnosti, a nebo se to váže jen k zabíjení běsů?.

Postava druhá – správná cesta

Morbij Železná gula z rodu Vodjanů

Co se nám líbí: Jméno postavy je Slověnské, název rodu odpovídá reáliím.

Tvůj vzhled a první dojem, který budíš

Vodjan v medvědích kůžích, ustaraně postávám opodál s bijanem v ruce. Smrdím po rybách a stále někomu s něčím pomáhám.

Bradka šedých vousů stáčejících se vpřed; velké černé oči; Bijan (řemdih) na zádech; náhrdelník z medvědích tesáků; jako každý správný Vodjan jsem trochu cítit rybinou. Nosím jednoduchý slověnský šat – spodní rubáš z vlněného sukna, přes něj hnědou tuniku, na nohou boty z medvědí kůže. Přes šat nosím kvalitní koženou zbroj, na krku mám náhrdelník z medvědích tesáků.

Co se nám líbí: Popis, který utkví v hlavě. Nejdříve krátké shrnutí, které pomůže rychle se při hře zorientovat. Poté teprve následuje podrobnější doplňující popis. Při omezeném čase na jednotlivá kola se stručnost hodí. Taktéž popis v první osobě (já) dává tušit, že hráč s postavou opravdu „žije“.

Osobnost

Empatický, ale úzkostlivý. Dále cílevědomý a rozvážný.

Ve svém konání vždy myslím na druhé, někdy až příliš. Ke cti je mi třeba přičíst můj upřímný a hluboký zájem na blahu mojí dědiny. Ovšem ten se stává občas mojí slabostí – pokud je totiž bezprostředně ohroženo bezpečí mých blízkých, jsem velmi horlivý a můžu dělat chyby. Jinak jsem ale rozvážný a nedělám unáhlená rozhodnutí. Při řešení problémů se snažím zjistit důležité informace, abych zvolil správné řešení.

Co se nám líbí: Krátké vystižení osobnosti postavy od které se PJ může odrazit. Uvádí jednu výrazně silnou a jednu výrazně „slabou“ stránku a potom dvě doplňující. To je tak akorát. Rozvedení konkrétního uplatnění charakteru dále pomáhá PJovi pochopit myšlenku hráče.

Čemu neodoláš

Přiložení ruky k dílu, kdykoli je třeba. Tak jsem byl vychován.

Nejvíce nesnášíš

Beznadějné situace, kdy mám pocit, že nemůžu účinně zasáhnout a ovlivnit výsledek, ač mi na něm záleží.

Čeho nejvíc lituješ

Nechal jsem Balojarovo tělo napospas vlkům (alespoň si to vyčítám).

Z čeho máš strach

Bojím se, že přijde něco, proti čemu nedokážu ochránit svoji rodnou dědinu.

To nejlepší, cos kdy udělal(a)

Ochránil jsem svoji dědinu před hladovými vlky.

To nejhorší, cos kdy udělal(a)

Miloval jsem se jednou o Kupadlech s Ctiškou, i když jsem věděl, že půjdu k Běsobijcům a na rodinu nebudu mít čas.

Co se nám líbí S obavou či výčitkami se dá v rámci příběhu dále pracovat. PJi pomáhá předvídat chování hráče při střetu s nebezpečným nepřítelem a lze připravit některé scény přímo na míru.

Pokud čaruješ, blíže popiš jak

Čaruju tak, že se obracím o pomoc k Masce, ačkoli nejsem čaroděj.

Maska. Změnilo mi život, když mě a mého prastrýce Balojara přepadla na konci jedné zimy smečka hladových vlků. Vlkům se podařilo Balojara zakousnout. Když se chystali i na mě, vzal jsem v zoufalství Balojarovu masku z kůže Prvního medvěda a podvědomě jsem si přál být nejsilnějším z vlků, kteří mě obklíčili. K mému údivu si ode mě zmatení vlci od té chvíle drželi odstup a nechali mě uniknout. Já se tím vlkem na krátký čas skutečně stal!

Historie tvých významných předmětů

Bijan. Získal jsem jej rovněž od svého prastrýce, když jej zanechal zaseknutý v jeho zbroji jeden z protivníků.

Co se nám líbí Zbraň a maska, které mají možná doslova duši. Historie předmětu jasně říká, že k nim má Morbij silný vztah. Další to užitečná informace pro PJe.

Tvůj původ a zázemí

Pocházím z rodiny válečníků z Vodjanské dědiny na kraji Slověnského osídlení. Mám rodiče a bratra.

Nejbližší příbuzní jsou Rodiče Rohslav a Radomila, bratr Svatopluk a (zesnulý) prastrýc Balojar. Nemám ženu ani děti, i když nevím, jak to dopadne s Ctiškou. Za rodinu považuji celou svoji dědinu – Medvědí Brod. Pocházím z rodiny válečníků, můj praděd a prastrýc Balojar vládli zbraněmi a starali se o bezpečí rodu. Od Balojara se naučil bojovat a má stejnou péči o blaho dědiny.

Co se nám líbí Popis je uvěřitelný a nepřehání. Čtenář si udělá obrázek, v jakých poměrech Morbij vyrůstal a kdo byl jeho vzorem. Trochu výhradu máme k názvu Medvědí Brod. PJ už má svět připravený, je lepší nebýt příliš konkrétní tam, kde by to mohlo kolidovat. Je však možné, že PJ udělá výjimku a dědinu tam zasadí, je však nutné dát vědět více dopředu a příliš nepřehánět.

Díky čemu ses dostal(a) mezi běsobijce

(Družinu Běsobijců dala dohromady Kostislava, členy a členky postupně vybrala jednak na základě povahy a hlavně na základě skutků při plnění zkoušky dospělosti).

Přežil jsem útok smečky vlků, která rozsápala prastrýce, jsem obětavý a záleží mi na druhých. Vystopoval jsem a sám zabil medvěda, z jehož drápů mám náhrdelník.

Co se nám líbí Důvod připojení k běsobijcům je uvěřitelný.

Tvá role ve družině

Jsem ten, který „kryje zadek“ družiny. Mým radám často naslouchá vůdce družiny Karrik. Jsem tu hlavně od toho, abych bojoval, ne se vykecával. Rozhoduje Karrik.

Co se nám líbí Vztah v družině je dobře popsán. Sice nejsou popsány vztahy s ostatními běsobijci, zřejmě autor postavy ví, že k ostatním se Morbij chová neutrálně.

Tvým nejlepším přítelem či přítelkyní je

Vůdce běsobijců, lesní čaroděj Karrik a bratr Svatopluk.

Tvým největším nepřítelem je

Hostivít, už od mala se popichujeme. Nemá dobrou povahu, ale je hezčí a ze všeho se vykecá.

Životní motto

Nelituj druhého, pomoz mu.

Co se nám líbí Stručné jasné a výstižné.

info@gamecon.cz
© 2024 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube