Zdeňka „kapybara I.“ Šlapanská

popisek od vypravěče nemáme

Můj milosrdný mistr#

Alternativní historie
Atmosférická
Věk: 15+
V Monoteistické Monarchii Milosrdného Mistra bylo vybráno pět obyvatel, aby dělali mírové mluvčí a hlásali milost Milosrdného Mistra. Nikdo si nemůže stěžovat. Opravdu nikdo.
sobota 19–22  ((0/5)) 

Můj milosrdný mistr

Alternativní historie
Atmosférická
Věk: 15+

V Monoteistické Monarchii Milosrdného Mistra bylo vybráno pět obyvatel, aby dělali mírové mluvčí a hlásali milost Milosrdného Mistra. Nikdo si nemůže stěžovat. Opravdu nikdo.

Larp Můj Milosrdný Mistr je pozitivní, krásný a má šťastný konec. Někteří s tím sice nemusí souhlasit, ale to je jen drobný problém, se kterým si nejbližší služebníci Milosrdného Mistra umí poradit.

Larp se odehrává v Monoteistické Monarchii Milosrdného Mistra, majestátní a milé monarchii, kde si lidé opravdu nemohou na nic stěžovat.

Hráči jsou zaměstnáni na Ministerstvu mírových médií jako míroví mluvčí. S nimi tam jsou mentoři Milosrdného Mistra, kteří se starají o to, aby všechny vedli v cestě milosrdenství a milosti Milosrdného Mistra. A také Mírotvůrci, jejichž úkolem je bránit všechny Misionáře Milosrdného Mistra před jakýmikoliv pochybnostmi.

Během larpu je účastníkům dána velká čest tvořit pro Milosrdného Mistra, budou kolektivně pracovat na nejrůznějších úkolech, jako je tvorba plakátů, oslavné básně či díla dramatického útvaru. Všichni byli pečlivě vybíráni milostí Milosrdného Mistra.

Pokud se domníváte, že nemáte žádné umělecké nadání či dovednost a larp pro vás proto není vhodný, jsou vaše obavy naprosto liché. Nebo se snad odvažujete naznačit, že milost Milosrdného Mistra vás pro tento úkol vybrala špatně?!

Během hry budou hráči tvořit marketingové produkty pro Milosrdného mistra zatímco je budou mentorovat Mentoři Milosrdného Mistra. Larp není o převratu a o zničení systému jako spíše o práci pro všemi milovaného Milosrdného Mistra. Postavy si hráči vytváří sami na začátku hry.

Autoři: Zdeňka Kapybara Šlapaná, Kristína Isi Kureková, Štěpán Kat Cenek, Honza Kašpi Kašpar

Vypravěč:

Zdeňka „kapybara I.“ Šlapanská
Štěpán „TheKat“ Cenek

Informace:

5
3 h
190

Termíny:

sobota 19–22  ((0/5)) 
info@gamecon.cz
© 2023 GameCon, Created by GameCon z.s.
kontakt Facebook Discord Instagram Youtube